- | София прес
Галерия (4)

По резидентска програма ГЕДОК Мюнхен

За настоящото „Местоположение”, авторката преработва парчета от карти и улични планове в живописни платна,  понякога в по-голям формат. Чрез интензивно проучване на топографски карти, както исторически, така и съвременни, художничката постига формалната основа на структурата и същността на мястото.

Тя рисува интуитивно намерените основни цветове, характерни за мястото - сиянието, атмосферата, наслоени пластове цвят, кондензирали в широкоформатните цветови композиции  като субект с много вариации.

В абстрактните живописи на Елвира Лантенхамер, независимо дали са акрил върху платно или яйчена темпера, върху дърво, основните точки на ориентация за зрителя са доминиращите цветове.

"Вдъхновявам се от прекрасната яркост на цветовете на ранните италиански картини, и така, спомняйки си моето обучение като реставратор, аз използвам  традиционните материали и пигменти / яйчна темпера върху дърво, платно или хартия/, за да изразя това, което чувствам на определеното място или на мястото на моята фантазия "

Повече за автора:

Елвира Лантенхамер е родена през 1956 г. в Германия. От 1976 до 1979 г. учи за реставратор, а от 1980 до 1986 , учи изобразително изкуство в Академията за изящни изкуства в Мюнхен.

Работи активно като художник и куратор. Има участия в множество изложби и е стипендиант на множество програми в областта на изкуството. В момента е в България по програма за обмен на художници, между СБХ и ГЕДОК /Мюнхен.

Работи на Елвира Лантенхамер са в много публични пространства и колекции, някои от тях са в:

  •      Колекция Banque LBLux, Люксембург; 
  •      Баварската държавна живописна колекция, Мюнхен; 
  •      Музей на културната памет, Вюрцбург ;
  •      Музей в замъка Ашафенбург ;
  •      Баварското министерство на труда, социалните въпроси, Мюнхен ;
  •      Асоциация на немските психолози, Бон;
  •      Град на Бургхаузен; 
  •      Стенопис Japanese Garden Ryoan-Jl, Данъчна служба Бад Кисинген;
  •      Баварски държавен институт за лозарството - и градинарство, Вюрцбург;