- | СБХ, Шипка 6
Галерия (6)

Секционна изложба

Проектът на текстилната изложба тази година бе наречен „Къщата”. Той изрази желанието на организаторите и на авторите, взели участие в него, да разбират понятието в по-широк смисъл, не само като постройка и не само като място за обитаване, но и като символ с полисемантично значение. Прочитът на участниците се опита да достигне до много по-дълбоки архетипни нива, които ни разкриват други аспекти на „къщата” и ни дават редкия шанс да се докоснем до вътрешния свят на нейните обитатели, да я припознаем като място за приютяване, но и за съхраняване на един многообразен, интимен, в повечето случаи принадлежащ на жената вътрешен свят, който пази традицията, специфичното, скритото за външния наблюдател знание, атмосфера и духовност. Всичко това е подвластно на докосването, чувството и въображението.


Използваните техники за постигане на философския замисъл на изложбата бяха разнолики: от гладко тъкания стенен килим до пространствено-хартиените инсталации със стъклени нишки. Бяха показани творби от ръчна хартия в цялото й разнообразие, съчетана с текстил, метал и въжета. Използвани бяха в дълбочина възможностите на велпапето и растителните нишки. Присъства древната, но отново актуална техника на плъстта в произведения, създаващи скулптурен ефект с монументално звучене, както и видяхме забавна скулптурна пластика с кламери, батик и рисувана коприна, текстилни апликации и патчуърк.


В изложбата участваха 44 автори, сред които Ангелина Дилова, Андриана Маринова, Анна Бояджиева, Антония Табакова,  Асадур Маркаров, Виктор Тачинов, Галя Георгиева, Гаро Мурадян, Георги Баев – Елохим, Гергана Стоянова, Даниела Цветкова,  Даниела Ефремова, Дима Недялкова-Каприева, Динка Касабова, Добрин Пейчев, Жанет Левордашка, Здравка Данкова, Здравка Костадинова, Златка Андреева, Иванка Лозанова, Катя Петкова, Катя Найденова, Кирил Недялков, Кирилка Добрева,  Красимира Кирилова, Лаура Димитрова, Лидия Владова, Локман ал Шейх, Любомира Нейчева, Маргарита Барганска, Мариана Никифорова, Миглена Димитрова, Милена Атанасова, Михаела Пъдева, Наталия Дарманчева, Петра Керкенезова, Ралица Георгиева, Ралица Мирчева, Росица Кадиева, Румяна Секулова, Румяна Боева, Светлана Баева, Светлана Костова, Силвия Варадинова,  Сирма Цакова, Снежана Стоянова, Станислава Маркова, Цвета Явашева, Юлиана Кръстева.

М.А.