Галерия (21)

откриване: 2 април, вторник, 18:00 часа

Красимир Русев за изложбата си

Човешката цивилизация през всичките си етапи на развитие е извървяла дълъг и сложен път на развитие. В своята многообразност тя ражда уникални произведения, носители на енергията на епохите, в които са сътворени. Класическите образци, които сме наследили през хилядолетията, са еманация на сложни културни процеси и личности, които стоят зад тяхното съзидание. През последния век и половина се забелязва нова тенденция в подхода на създаване, презентиране и разпространение на културния продукт, което рефлектира и в образната система. В този процес бяха включени, усвоени и брандирани от бизнеса емблематични класически образци под формата на субкултурен продукт. Това промени начина на възприемане на автентичната същност на посланията, което рефлектира пряко в сетивността на съвременните поколения. А тази сетивност е лакмус за неговото развитие и отразява нивото на културологичните пластове.

Ние живеем във времето на fast and full културата с основен принцип „Тук, сега и днес“.

Променен е начинът на нейното създаване, възприемане и презентиране. Променени са и начинът и подходът за автентичното възприемане на класическите изображения. Свидетели сме на деградация на сетивността, промяна на стереотипи и в края на краищата генериране на нов и културологичен стереотип. За съжаление всичко това се възприема за логичен процес, свързан с еволюцията на нашата цивилизация. Въпросът е този нов модел след 20 години ще може ли да се нарече класика.

Проектът Time after time / Време след времето представя артефакти и събития, извадени от контекста на времето, в което са създадени и третирани в светлината на нашата нова реалност. Със своето послание той пледира за автентично отношение към всичко това което сме унаследили и съхранили, като хилядолетен културен продукт.


+++


За автора

Красимир Русев е роден през 1964. Завършва специалност „Живопис“във Великотърновския университет при проф. Николай Русчуклиев. Сега е професор по живопис в същия университет. От 1991 Красимир Русев има множество участия в национални и международни изложби – в Полша, Англия, Япония, САЩ, Хърватия, Румъния, Белгия, Русия, Франция. Досега е представил повече от 30 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Носител е на награда за живопис на университета във Велико Търново, СБХ, от Националния конкурс „Алианц България“за живопис, скулптура и графика и др. Участвал е в над 15 творчески проекта в страната и чужбина.

+++

фотограф (откриване): Виолета Апостолова – Лети

фотограф (интериори и творби): Елена Спасова