- | СБХ, Шипка 6
Галерия (11)

Резултати от конкурса за специализанти в Cите де-з-ар, Париж през 2018:

1. Йордан Панков
2. Мариета Конова
3. Анна Цоловска
4. Димитър Делчев 
5. Иван Нинов
6. Милена Георгиева
7. Дора Славова
8. Селма Тодорова
9. Станимир Божилов
10. Ангелина Павлова
11. Иван Радев
12. Дона Стоянова

Резерви:
1. Мартин Трифонов
2. Валентин Узунов
3. Милена Дечева

Изложбата с конкурсните творби беше открита тази вечер, 11.09, и ще продължи до 16.09, събота включително.