- | СБХ, Шипка 6

На 8.09.2015 г., комисия-жури, назначена със заповед № 172/07.09.2015 г. на председателя на СБХ, в състав:

Десислава Минчева – председател

Кирил Матеев - скулптура

Станислав Памукчиев - живопис

Васил Колев – графика и илюстрация

Хана Шварц – сценография

Мариела Маламатенова – монументални изкуства

Ивайло Панайотов – дизайн

Климент Климентов – рекламен дизайн

Симеон Симеонов – секция 13

и представител на КК на СБХ – Райнис Гелов

разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите за 2016 г. в Сите де-з-ар, Париж , Швандорф – Германия, Мюнхен, Германия, както следва (според получения брой гласове):

Сите де-з-ар

 1. Иван Стратиев
 2. Илиян Колев
 3. Теодора Драганова Петрова
 4. Вълка Парушева
 5. Йоанна Кемилева
 6. Веселка Николова
 7. Петър Митев
 8. Ралица Стоицева
 9. Женя Адамова
 10. Симеон Кръстев
 11. Александър Въчков
 12. Ненко Атанасов

Резерви:

 1. Цветан Стоянов
 2. Станимир Божилов

 

Швандорф

 1. Калия Калъчева
 2. Лаура Димитрова

Резерва:

Вяра Гунева

 

Мюнхен

 1. Марта Момчилова
 2. Михаела Иванова
 3. Дарина Янева