- | СБХ, Шипка 6
Галерия (2)

Кураторски проект на Иво Бистрички в рамките на изложбите "Идея за дом"

Началото като:

  • основа, подпора, база, скеле, конструкция                                                                                         
  • дъно, корен, темел, фундамент, пиедестал
  • схема, скица, чертеж, проект, диаграма
  • материал, структура, плоскост, строеж
  • позиция, положение, принцип, план
  • хрумване, намерение, идея, концепция
  • рисунка, канава,камък, дървo

„Камък и дърво”, куратор Иво Бистрички, галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6 , ет. 3, откриване 12 ноември, 18 - 21 ч.