- | СБХ, Шипка 6
Галерия (7)

Изложба на секция „Живопис”

Изложбата е поредната за тази година инициатива на секция „Живопис” към СБХ, с която организаторите си поставят за цел да покажат пред публиката не само последните творби на активно работещи в момента живописци, но и тяхната социално ангажирана позиция по отношение на случващото се в страната днес. В изложбата участват 36 автора със 79 живописни платна.


+++

За проекта

Какво се случи?

Ситуацията в социалния и политически живот от последните десетилетия създаде различни гледни точки, позиции и реакции. Някои от тях прераснаха в протести и улични конфликти. Но къде беше Художникът, къде бе неговото място - протестиращ на улицата или запазващ домашен неутралитет? Какво се случи в ателието? Има ли и каква е художествената реакция на случващото се в държавата? Утихнаха ли страстите? Емиграция вътре в себе си или нихилизъм? Нуждае ли се обществото от художествена интерпретация на действителността? Подмени ли се ценностната система, наложиха ли се нови образи, нови теми, измести ли се интересът на публиката към "по-леки" сюжети?

Проектът "Какво се случи?" провокира авторите да представят своите гледни точки, предизвиква и очаква социално-политическа реакция с художествени средства. Идеята на тази изложба се мотивира от актуални развития на нова фигурална и концептуална линия в живописта, свързана с артикулирането на остри социални и политически съдържания.

+++

Участници

В изложбата участват утвърдени имена от зрялото поколение като: Светлин Русев, Николай Майсторов, Любен Стоев – доказали в годините своята активна артистична и гражданска позиция. Силно, проблемно и провокативно присъстват автори от средното поколение като: Венцислав Занков, Динко Стоев, Елена Панайотова, Веселин Начев, Гълъб Гълъбов, Валентин Дончевски, Николай Петков, Иво Бистрички. Младите: Светозара Александрова, Михаела Власева, Юлиана Текова, Мария Райчева, Минко Йовчев, Радоил Серафимов и редица други, със своите различни концептуални подходи и изобразителни средства формират нови пространства в съвременната българска живопис.

+++

Автори

Александър Вълчев, Ангел Васев, Анжела Терзиева, Антон Антонов, Атанас Ташев, Валентин Дончевски, Велислава Гечева, Венцислав Занков, Гълъб Гълъбов, Деля Чаушева, Десислава Денева, Динко Стоев, Донка Павлова, Елена Панайотова, Зара Александрова, Ивайло Попов, Иво Бистрички, Калоян Илиев – Кокимото, Кирил Колев, Константин Костов, Любен Стоев, Мария Райчева, Мартина Караиванова, Минко Йовчев, Михаела Власева, Моника Тошева, Николай Майсторов, Николай Петков, Николай Петров, Нина Русева, Петър Арнаудов, Радоил Серафимов, Светлин Русев, Слав Недев, Стилияна Георгиева и Юлиана Текова