- | СБХ, Шипка 6

Самостоятелна изложба на Иван Филчев

Иван Филчев е от творческото поколение на 60-те. Живописец с индивидуален артистичен почерк, който работи в областта на маслената живопис, акварела, мозайката и стенописа.

През 1961 г. получава голямата награда на СБХ за живопис за творбата си „Жена с плодове” (днес в НХГ). Това е доказателство за стойността на неговото творчество и акцентира върху неговото вдъхновение – Жената - постоянна тема в него. Тя е и в основата на настоящата изложба и е тематичен обект, погледнат в ретроспектива.

От стените ни гледат предимно портрети на дами - фигури, полуфигури и фигурални композиции; Жената в нейните превъплъщения – мадона, модел, творец, интелектуалка – официална или лежерна; в домашна среда, в полска работа или сред природата. Цялата палитра от емоционалните й състояния е попила в творбите.

Дългата поредица, обхваща произведения от 50 години – най-ранното сред тях от 1957, а най-късното от 2010.