- | СБХ, Шипка 6, 1 B
Галерия (35)

текстил, живопис, пластика, инсталации

откриване: 5 март, вторник, 18:00 часа

С настоящата изложба художничката Жанет Левордашка отбелязва 45 години творческа дейност. Тя излиза от Художествената академия със специалност „Текстил“, която изучава при професорите Марин Върбанов и Димо Балев. През годините работи в сферата на индустриалния дизайн, създавайки проекти за тъкани и десени. Едновременно са развива и в художествения текстил – нейни стенни килими и пластики участват в десетки изложби в България и зад граница, включени са в интериорния дизайн на обществени и частни пространства. 

Сега в зала 1В наред с класическите форми на произведения от текстил художничката представя и абстрактни картини, пластики и инсталации  

+++


Румен Серафимов за творчеството на Ж. Левордашка

„Текстилните творби на Жанет Левордашка са добре композирани абстрактни форми от гладка и релефно-пластична тъкан, които търсят своите предизвикващи медитивност центрове, ясно обозначени цветни зони и геометрични знаци. Друг път тя се оставя на по-бурното движение на хроматичните и пластични структури, на по-сложната ритмика в образното пространство, което на места пробива и активира чрез подвижни и сетивни текстилни влакна и материали.
Силно, топло, изящно и интелигентно въздействие на творбите ѝ, изпълнени овладяно и професионално в текстилната техника.
В живописните си картини се отдава на радостта да композира свободно и абстрактно, без да се съобразява с изискванията и трудностите на текстилната технология. Впечатленията си от

природни мотиви, пейзажи и обекти тя трансформира в абстрактни изображения,

в които бурно се срещат и взаимодействат цветните петна и линии, в които има много движение, напрежение и се усеща сложен музикален ритъм и горещо чувство.“
Румен Серафимов, изкуствовед

+++

За автора


Жанет Левордашка е родена през 1949 във Враца. През 1969 завършва Художествената гимназия в София. През 1977 се дипломира със специалност „Текстил“, която изучава при професорите Марин Върбанов и Димитър Балев в Националната художествена академия. Участвала е в повече от 130 национални, регионални, младежки, международни изложби, всички текстилни експозиции в България. Участвала е в изложби в Белгия, Германия – Касел, Кил, Ерфурт, Интерщоф, в Унгария и Великобритания. Нейни творби са собственост на Националната галерия, Художествените галерии в Ямбол, Ловеч, Враца, Троян, Монтана, Пловдив, Плевен и градски институции и частни колекции в Германия, Англия, Япония, Чехия, САЩ, Франция, Канада, Саудитска Арабия; сред тях и колекцията на Джон Келси (Англия). Има 16 самостоятелни изложби в София, Пловдив, Варна, Карлово, Плевен, Ловеч, Троян, Касел и Хан Мюнден – Германия. Твробите ѝ са отличавани с Награда за приложно изкуство за участие в изложбите Биенале „Тенец“, Монтана (2021) и „Земята на Ботев“, Враца (2022, 2019, 2016), както и с Награда за живопис (от спонсор) в Седмото международно биенале „Изкуството на миниатюрата“, Русе (2019). 

 +++

фотограф (откриване, творби и интериори): Елена Спасова