Галерия (12)

Обща изложба на секции „Живопис“ и „Скулптура“

откриване - 16 юни, 2020, вторник, 18:00

В изложбата „Портрет“ са представени 86 живописци и 56 скулптори със 114 картини и 70 скулптури. Участват автори от всички поколения – от утвърдени имена до най-младите, току-що завършили своето образование.

В изложбата почетно е представен един от законодателите в този жанр – проф. Андрей Даниел.

Названието „Портрет“ поставя жанровата и тематична рамка на общата изложба на секциите „Живопис“ и „Скулптура“ в СБХ. Тази съвместна инициатива е резултат на усилията на ръководствата на тези секции със своите изложбени проекти да следват отблизо процесите на развитие и да дават поле за изява на творческите енергии в новата българска живопис и скулптура.

Изложбата е широко отворено пространство за представяне на жанра „Портрет“ в цялото многообразие от проявления. Това е предпоставка за преглед и проверка на виталността и креативността на този жанр в динамиката на бързо променящия се социокултурен контекст.

Изложбата предлага плуралистичен и толерантен поглед, като събира в едно пространство широк и богат спектър от възгледи и пластични изразявания. В експозицията едновременно и паралелно съществуват, доказват своята жизненост полярно противоположни, дори конфронтирани естетически позиции - от академичен реализъм до условни и абстрахирани визии, от поетични и фантазни светове до крайно експресивни жестове. Това многообразие създава представа за днешното състояние на този традиционен жанр в изкуството. Предлага богат материал за обсъждане на жизнеността на портрета като лично пространство за творческо осъществяване. Това е проект, който дава енергия на срещата и конфронтацията на крайно противоположни артистични визии на паралелно съществуване и сблъсък на конвенционални разбирания с иновативни, провокиращи и проблематизиращи границите в традиционните представи за портрет.

+++

В изложбата бяха присъдени четири награди

 • Награда от Съюза на колекционерите
  Ваклин Василев, скулптура

 • Награда от г- н Емил Иванов
  Николай Русчуклиев, живопис

 • две награди от г-н Тодор Стайков за млад автор

  за живопис
  Силвия Богоева 

  за скулптура
  Шабан Хюсмен+++

Участници

Аглика Карамфилова, Александра Йвойлова, Александра Макова, Александър Телалим, Ана Костова, Анатолий Йончев, Андрей Даниел, Андрей Янев, Анелия Николова, Анна Покровнишка, Атанас Стаменов, Бисера Вълева, Благовест Вълков, Благовеста Желязкова, Богомил Живков, Бойко Джакерски, Бойко Колев, Боян Пенчев, Бранимир Антонов, Ваклин Василев, Валентин Дончевски, Валентина Ничева, Валя Георгиева, Вера Върбанова, Вержиния Михайлова, Виктор Чултарски, Гаро Мурадян, Георги Апостолов, Георги Маринов, Гергана Балабанова, Гергана Димитрова, Гергана Николова, Данаил Димов, Дарина Янева, Десислава Минчева, Детелин Рачев, Диан Димов, Диана Тончева, Димитър Борисов, Дона Неделчева, Донка Павлова, Евгени Велев, Евгени Недев, Екатерина Русинова, Емил Бачийски, Емил Попов, Еслица Попова, Женя Адамова, Зафер Галибов, Ива Владимирова, Ива Маркова, Ивайло Савов, Иван Б. Иванов, Иван Велчев, Иван Димов, Иван Маламатенов, Иван Славов, Иво Бистрички, Илия Иванов, Йонко Бонов, Йордан Георгиев, Йордан Леков, Калина Мавродиева, Катерина Маламатенова, Кирил Златков, Кирил Матеев, Красен Бербенков, Красимир Ангелов, Красимир Джидров, Красимир Русев, Локман Ал Шейх, Лора Николова, Любен Генов, Любен Зидаров, Любен Фързулев, Любка Кирилова, Любомир Савинов, Мариана Маринова, Мариела Маламатенова, Мария Бичакджиян, Мария Дянкова, Марк Бойчев, Мартина Караиванова, Милена Младенова, Милослав Бонов - Мибо, Момчил Георгиев, Момчил Мирчев, Моника Попова, Надя Пеовска, Наташа Ноева, Недялка Тодорова, Нели Гашарова, Никола Енев, Николай Майсторов, Николай Маринов, Николай Русчуклиев, Николай Янакиев, Нина Русева, Олег Гочев, Онник Каранфилян, Орлин Иванов, Пенко Гелев, Пенчо Добрев, Петко Генов, Петър Арнаудов, Петър Маламатенов, Петя Денева, Радослав Нейчев, Райна Тенева, Райнис Гелов, Ралица Велчева, Ралица Стоицева, Румяна Русинова, Сашо Рангелов, Светлозар Петков, Свилен Костадинов, Севда Потурлян, Селма Тодорова, Силвия Богоева, Силвия Стратиева, Симеон Шивачев, Снежана Симеонова, Спартак Дерменджиев, Спас Киричев, Станимир Божилов, Станислав Памукчиев, Станислава Запрянова, Стефан Лютаков, Стефан Петрунов, Стефан Стефанов, Стефана Чернаева, Стоян Божкилов, Стоян Дечев, Теодор Бонев, Тодор димитров, Тома Върбанов, Филип Попов, Христо Кирилов, Цветан Стоянов, Цветослав Христов – Цупи, Цено Ценов, Чайка Абаджиева, Шабан Хюсмен, Юксел Мюрветов, Юлиана Текова, Юлий Таков, Явор Костадинов, Явор Попов