- | София прес
Галерия (6)

Скулптурни форми от дърво и метал

  • Това е първата самостоятелна изложба на Теодора Драганова, но творческата й биография доказва сериозните търсения и постижения в областта на релефа, медала, малките / и не толкова малки/ скулптурни форми. Младата авторка определено е едно от новите лица на пластичините ни изкуства, впечатляващо с простотата и находчивостта на изказа си, с убедителния синтез, който постига между форма и идея.

 

Изложбата включва творби, подчинени на идеята за полифоничност. Обединяващата тема е използването на естествените материали: дървесина, преди всичко метал – желязо, бронз, месинг, мед, алуминий, в комбинация с камък и хартия.

При бронзовите релефи и медали е използвана техниката леене на пръст, която не позволява прекалено навлизане в детайл, което пък е основна и съществена особеност на предметите от бронз, представени в изложбата.

Предметите от дърво са изработени от вече излезли от употреба или отпадъчни материали, захвърлени и „ненужни”, живеещи втори живот, след авторовата намеса.

Повтарянето на формите в нови варианти, контексти и серии, подчертава първоначалния замисъл и многопластовото авторово внушение.