- |

откриване: 14 ноември, четвъртък, 17:31

Изложбата представя творчеството на Ташко Попов от последните години на живота му. Симбиоза между визуално чистото и плакатно мислене в сложни живописни платна. Малка пластика, представяща формулирания от самия него визуален проблем - "овеществен абсурд".

Ташко Попов завършва специалност "Плакат" в Художествената академия през 1985 при проф. Александър Поплилов. 

Автор е на множество графични знаци, авторски шрифтове, плакати, пошенски марки, пластики. В последните години работи живопис и оставя впечатляващо наследство.

Основател е на първата по рода си специалност Рекламна графика хпроз 1990 в Националната художествена гимназия "Димитър Добрович" в Сливен. Създава методика, по която специалността се преподава в художествените гимназии и до днес.

Всеотдаен учител и вдъхновител на стотици млади хора.