- |

ХГ Веселин Стайков, Пещера

На 20 септември 2019 г. в Художествената галерия „Проф. Веселин Стайков“ в Пещера се откри юбилейна изложба живопис в памет на българския художник Стоян Раканов, посветена на 85 години от рождението му. Изложбата е организирана по покана на Община Пещера.

Стоян Раканов е роден през 1934 г. в Бургас. Умира в Пловдив през 2007 г. Завършва с отличие Художествената Академия „Николай Павлович“ в София при академик Дечко Узунов. Бил е творчески секретар и почетен член на Дружеството на пазарджишките художници, както и член на Дружеството на пловдивските художници. Дългогодишен преподавател, доцент и ръководител на катедра „Изобразително изкуство” в Пазарджишкия педагогически институт, днес част от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Един от основателите на Клуба на художниците „Петър Стайков“ в Пещера през 1969 г. Има над 15 самостоятелни изложби. Негови творби са притежание на Националната художествена галерия, Министерство на културата, Художествена галерия „Станислав Доспевски” в Пазарджик, както и редица други галерии и частни колекции в страната и чужбина. Носител е на множество награди, сред които орден „Кирил и Методий” I и III степен за принос в развитието на културата, изкуството и образованието, и награда на Министерство на Културата за картината „Посвещение”, участвала в Националната художествена изложба „Левски и времето” в Пазарджик през 2007 г.

Художникът твори в областта на композицията, пейзажа и портрета с исторически, социални, митологични и съвременни сюжети, търсeйки истината в изкуството, извън модните увлечения и мимолетното чувство за съвременност. Чрез историческата тематика в платната си творецът осмисля и философски обобщава събития от древността, като същевременно съпоставя и отразява ежедневно случващата се история около нас.

За своето изкуство казва: „Художникът е изследовател на нови светове, не винаги съвършени и привлекателни, или словесно обясними. Любувам се и рисувам онова, което виждам и чувствам, но и онова, което вече го няма или предстои да се появи. Творя по убеждение, извън модните увлечения, като летописец на региона и своето време“.

Академик Светлин Русев, негов състудент от Художествената академия, описва Стоян Раканов като „самобитен мислител и художник, поел възрожденската мисия на старите зографи да предава вечните послания за вярата, доброто, за пътя, историята и истината“, а така също „учител и летописец на своето време, създател на един невероятен свят, в който красивата живопис, изпълнена с вътрешна светлина, носи чистотата и простотата на духовен разказ за това, което е било, за това, което е и което ще бъде“.

Проследяваща период от над 40 години, юбилейната експозиция включва над 30 живописни платна, представящи творческото многообразие и еволюцията в пътя на художника.