- | СБХ, Шипка 6
Галерия (11)

Откриване – 14 февруари, 18 ч.

По време на тазгодишната сесия за прием на нови членове Съюзът на българските художници попълни своите редици с още 97 автора, рапределени в секциите: „Живопис”, „Скулптура”, „Монументални изкуства”, „Дизайн”, „Керамика”, „Текстил”, „Дърворезба”, „Комикс”, „Бижута”, „Карикатура”, „Сценография”, „Секция 13”, „Рекламен дизайн”, „Графичен дизайн”, „Графика и илюстрация” и „Критика”. Най-много желаещи имаше за секциите „Живопис”, „Скулптура”, „Комикс” и „Рекламен дизайн”.

Разнообразието от жанрове и стилове съставлява пъстрият калейдоскоп на тази изложба, в която всеки новоприет е представен с по една работа. Тя няма претенциите за изчерпателност или набелязване на тенденции, а цели запознаването на софийската публика със стила на тези автори, за които те първа ни предстои да чуваме.