- | София прес

Рисунки и живопис

„Става въпрос за живопис и рисунки, които са повлияни индиректно и диретно от музика. От звука като пластика. По точно, от първото чуство в музиката. Едно чуство без повторение, споннтанна реакция на музиканта, импровизация. Музиката или звука , като едно абстрактно изкуство създава имагинерни пространства. Както техниката на импровизацията, така и пространствена дълбочина, са тема на тези рисунки. Те са също реакции на "първо чуство", но не на музика, а на художествени идеи. Един вид „мюзикълна техника на изобразяване в художествена форма”