- | София прес
Галерия (2)

„Тук имам възможността да покажа онези кътчета натура, които завладяха чувствата ми през последната година.Местата, които посетих и обикнах, а в последствие – нарисувах. Най-общо казано – пейзажи, но в никакъв случай не буквално пренасяне на натурата, не реализъм. А нещо друго, нещо лично, някакъв своеобразен прочит на онова, което очите виждат, и преобразено дотолкова, че да отговори на собствените ми критерии за изграждане на живописта и да изрази собствената ми емоция. Защото докато рисувам, до голяма степен съм завладяна именно от любов и отдаденост към обектите, които съзерцавам. И отново и отново преживявам силно вълнение, което подчинява изобразителния ми език. И въпреки че се отдалечавам от натурата по време на изграждането и картините достигат почти абстрактно звучене, тя ми е изключително необходима за първоначалното построяване на сюжета и разпределяне на картинното пространство. И макар в крайния етап готовата творба да се отличава доста от наблюдавания обект и тонално и като форма, връзката с натурата не прекъсва в нито един момент. Тя е онова, което ме пленява и вдъхновява да работя, да търся нови начини за себеизразяване със средствата на живописта.”