- | СБХ, Шипка 6
Галерия (3)

Обща изложба на хора с увреждания

Изложбата беше организирана от Съюза на слепите в България, Съюза на глухите в България, Съюза на инвалидите в България, Асоциация на родителите на деца с епилепсия, Националния център за социална рехабилитация, Националния алианс за социална отговорност и Съюз на българските художници.

По  национален обхват  и мащаб тя е първа по своя характер в страната. Изложбата включва 126 експоната - картини, стъклопис, дърворезба и керамика,  от 63 автори с различен вид и степен на увреждане. Експозицията се реализира по проект финансиран от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Част от творбите бяха изложени в Народното събрание от 29 февруари до 9 март на текущата година.