- | СБХ, Шипка 6
Галерия (3)

Международният художествен пленер „Погановски манастир” в едноименния манастир, чиято църква е посветена на св. Йоан Богослов, е един от 200-те художествени пленера в нашата страна. Красотата и мирът, които излъчва манастирският комплекс с околността си, са били основната причина за събиране на живописците. Не по-малко са ги очаровали и легендите от този край, бързеите на Ерма и монументалният изглед на Влашка планина със своите ритми и цветове. А живописването в пленер предполага непосредствена работа в природата и от художника живописец търси ясна и чиста изобразителност, онази деликатна изобразителност, която регистрира всяка промяна на светлината и сенките, на близките и далечните тонове, което изисква умело око и истинска художествена нагласа...

Международният пленер „Погановски манастир” е основан през 1993 година, което означава, че през тази 2012 година отбелязва 20 години съществуване и дейност. Основан е от Общинското събрание на г. Димитровград и Градската галерия с цел повдигане нивото на изобразителната култура в тази среда. В двадесетте досегашни пленера са участвали 210 творци, а картинният фонд е обогатен с 410 творби на художници от Сърбия, Черна гора, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словения, Македония, България, Румъния, Гърция, Турция, Франция, Русия, Полша, Англия, Ирландия, САЩ, Мексико, Китай... Пленерът се провежда ежегодно от 1 до 10 август, а картините се  експонират редовно в Димитровград, Пирот, Ниш, Белград, София.

Подборът на участниците в международния пленер „Погановски манастир” за тази изложба е включил около 60 картини в техниките масло, пастел, акварел и комбинирани материали. Между тях е цяла плеяда от познати и признати автори.

Радмила Влаткович,

изкуствовед, музеен съветник