- | Извън СБХ

Начало на програмата на 8-мото триенале на сценичния плакат, София

Народен театър „Иван Вазов“

По покана на Триеналето на сценичния плакат и специално за осмото му издание, авторите са създали плакати, посветени на Стефан Десподов (1950 – 2015), изразявайки своя респект към неговия ярък талант.

+++


Участници

Анна Симеонова, Божидар Йонов, Георги Янков, Дамян Дамянов, Десислава Десева, Димитър Трайчев, Калина Сертева, Киро Мавров, Люба Томова, Любомир Михайлов, Мая Стайкова, Наско Атанасов, Ненко Атанасов, Николай Младенов, Николай Пекарев, Петър Станимиров, Петър Чучулигов, Симеон Кръстев, Страхил Димитров, Христо Алексиев, Чавдар Николов

Изложбата слага началото на програмата на 8-мото международно триенале на сценичния плакат.

www.triennial.orbitel.bg