Галерия (9)

Финисаж: 6 януари 2018, 15:00 – 18:00 часа

„Ето и поканата от автора, Радослав Мъглов: Ще си говорим за тялото храна, за изложбата, за откриване, за открития, за закриване и скриване, за деформации и трансгресия.
Ще удължим носталгията по новогодишните празници с пукот, ще спукаме балоните, надути с въздух от 2017-та.
Наточете си зъбите, други остри предмети, карфици или безопасни игли.“

„Hoc est enim corpus meum“ - библейска фраза на латински, която в общ превод гласи

„Това е именно моето тяло“.

Думи, произнасяни от хиляди години, преминали отвъд своят пряк смисъл,  преминали в граничност. Проектът на Мъглов обобщава образа едновременно по концептуален и радикално пластичен начин, като ползва универсални стойности, характерни за обобщените истини, достигнали до нас през един мъртъв език. Едноименната инсталация, разположена в голямата зала на галерия „Райко Алексиев“, съдържа група скулптурни обекти, които могат да се държат или разглеждат като цялост, но и като отделни произведения-същности. 

Радослав Мъглов / от изложбата


Самата изложба се развива около проблема за границата на индивида и групата, но това е само социалният й прочит. Формално глутницата, заела залата на галерията, повдига доста въпроси, преодолява една проблемна граница между пластическата стилизация и съвременното маркиране на визуален образ, доизгражда го в универсален обект, фокусирал в себе си драматична фраза. Обектите са едновременно изпълнени с мимолетен обем и лишени от маса, натоварени с напрежение, но и с умора.

Изложбата предлага деконструкция на понятия, идентичност, автор и позиция. Съвсем модерна като израз и актуална като тематика, изложбата представя няколко от работите на Мъглов от последната година и може да се разглежда тематично като терен на вътрешни търсения в различни нива, в различни роли на художника в съвременното общество.

В изложбата са включени инсталации, скулптури, снимки, рисунки.

Йово Панчев, куратор на изложбата

Повече за художника Радослав Мъглов:

http://radoslavmaglov.com