- |
Галерия (6)

Куратори: Елена Панайотова, Ирина Дакова, Йово Панчев

Изложбата цели да покаже максимален брой гледни точки и различни тълкувания на една толкова древна тема като стремежа за оВЛАСТяване посредством борбата ни със злите сили, преминаваща през различни вярвания и ритуали, тяхното изобразяване и игрово интерпретиране. Изборът на медии е широк, колкото и спектърът на проявленията им в тази неподвластна на опитомяване тема, чиито граници преминават от материалното/видимо до нематериалното/въображаемо, от непозволено и цензурирано до крайно деформирано и спиритуалистично. Стремежът е да се съсредоточи вниманието на авторите към повече „ДУХовни“ занимания. В проекта участват различни поколения автори, провокирани за съвременно тълкуване на темата.

Петер Цанев / от изложбата


Както казва изкуствоведът Джед Пърл в книгата си с есета „Магьосници и шарлатани“ (Jed Perl – Magicians and Charlatans Art): „Изкуството представлява триумф на личните чувства пред обществения натиск, или поне силата на личните емоции да устоят на общоприетите стойности и табута. [...] Същността на изкуството, неговото значение е отстояването на смисъла и стойностите, против шарлатанията на съвременния пазар. Изкуството не е точно огледало на обществото, а е самата същност на тъканта на общността.“

  • Деян Енев / Ангели, Демони I
  • Деян Енев / Ангели, Демони II

Пърформативната част от изложбата е корелация между „спектакъла“ и неговото отношение/въздействие към действителността и фикцията. Представен е не само набор от образи, но и сбор от социални релации, ефимерен социален обмен на значения. В съвременния свят най-често те са медиатори-табу или вещи-табу, които са и „естетическо“ тъждество на участващите в „обредното действие“. Те са маската, зад която застават реални образи.

Иглена Русева  / от изложбата

Кои са тези „образи“ и може ли да ги разпознаем и прогоним?

Автори

Анжела Минкова, Антон Терзиев, Антон Цанев, Бистра Льошевалие, Бойко Йорданов, Божидар Бончев, Борис Праматаров, Борис Климентиев, Боряна Пандова, Бранко Николов, Виргиния Захариева, Владимир Иванов, Владо Руменов, Галя Докова, Георги Георгиев – Жорррас, Георги Ружев, Горан Тричкоски, Дамяна Велкова, Десислава Христова, Деян Янев, Димитър Яранов, Динко Стоев, Добромир Иван, Донка Павлова, Елена Назърова, Емил Атанасов, Еслица Попова, Зоран Мише, Ива Яранова, Ивайло Стоянов,  Иво Бистрички, Иглена Русева, Илиян Лалев, Ивайло Стоянов, Йордан Панков, Калин Антонов, Калоян Илиев – Кокимото, Красимир Добрев, Любен Фързулев, Марианжела Анастасова, Мариета Ценова, Мартиан Табаков, Матиас Рот, Методи Попов, Миглена Александрова, Михаела Пъдева, Момчил Генов, Момчил Георгиев, Моника Попова, Моника Роменска, Нели Гаврилова, Николай Маринов, Ния Пушкарова, Пенка Минчева, Петер Цанев, Радослав Мъглов, Ралица Игнатова, Росен Тошев, Сашо Стоицов, Свилен Стефанов, Соня Станкова, Спартак Дерменджиев, Стефан Петрунов, Тина Хамзе, Тита Димова, Филип Попов, Чавдар Гюзелев, Юлияна Текова, Янко Велков – Янец