- | Извън СБХ
Галерия (17)

Пин-Франкен-окио-щайн

акция в София
18 март 2023

Творческият процес и самото произведение на изкуството понякога могат да избягат от контрола на твореца и да получат независим живот. Персонажите, продукт на скулптора, могат да оживеят и да мутират до неузнаваемост с течение на времето и промяната на политическия пейзаж.

  • Стоян Дечев / Герои и чудовища Стоян Дечев / *фотографии Оливия Михалтиану
  • Стоян Дечев / Герои и чудовища

Този проект анализира повтарящите се жестове, пози и методи в скулптурата, които репрезентират различните

образи на герои, светци, митове, фантастика и пропаганда

във времето отново и отново.
Новата социална скулптура на Стоян Дечев, която той разхожда из града се ангажира с настоящите и наболели обществени проблеми като пърформативна намеса.

+++


Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“.