- | СБХ, Шипка 6, 1 А
Галерия (4)

Дългосрочен проект на СБХ за представяне на колекциите на музейни галерии в България

откриване: 9 май, вторник, 18:00 часа
13 май 2023, събота, до 24:00 часа, Европейска нощ на музеите и галериите

Изложбата представя 80 произведения живопис от художествените галерии в Пловдив, Стара Загора, Сливен и Казанлък. Тя е първата от поредица изложби в дългосрочния проект на СБХ, насочен към колекциите на държавните галерии в страната. Подборът на

високи образци от техните фондове

цели широкото им популяризиране сред столичната публика, подкрепяйки по-нататъшното им проучване, както и познаването им като важни центрове за културен туризъм в България.

Настоящата експозиция посреща зрителя със значими български художници, а също и с по-малко известни, но с принос за нашето изкуство имена, подбрани в широк времеви диапазон. Подредени са творби на Иван Мърквичка, Антон Митов, Иван Милев, Дечко Узунов, Бенчо Обрешков, Златю Бояджиев, Йоан Левиев, Георги Божилов – Слона, Йордан Парушев, Румен Жеков и много други. Главният подход е към представяне на художници, които са пряко свързани със съответния град – родени са или са прекарали живота си в него и които чрез творчеството си имат значимо присъствие в развитието на културния живот в региона, а също и в българското изкуство на ХХ и ХХI век като цяло.

Освен произведенията в изложбата важна роля има и

специално изградената нейна архитектура

от сценографа Петър Митев . Четирите галерии са представени в четири обособени части, своеобразно пресъздаващи индивидуалното им духовно пространство. Идеята за живота на музейната картина и движението ѝ от хранилищата до светлината на експозиционните зали е модерно заложена в конструирането на експозицията чрез включването на неочаквани на пръв поглед материали – асоциативно въздействащи в контекста на разговора за художествения предмет и възприемането му като произведение на изкуството.

 

+++

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

+++

Репортаж от залата и разговор с куратора Анелия Николаева и Петър Митев, автор на пространственото решение, можете да гледате

тук