Галерия (8)

Четвърто издание с почетното участие на Сашка Балева и професор Красимир Джидров

Четвъртото издание на „Фестивал на съвременната керамика” се организира от секция ”Керамика” към СБХ и ще се открие в салоните на галерия-книжарница „София Прес” и в галерия „Дебют”. Своебразно продължение на традиционните ежегодни керамични изложби, които са и празник за художниците-керамици, които честват на 12 декември своя покровител - Свети Спиридон, този форум е етап от реалното състояние на керамичното изкуство.

Създадената традиция, да се канят в изложбата утвърдени автори за почетно участие, е продължена. Тази година те са Сашка Балева и професор Красимир Джидров.

За първа година секция „Керамика”предвижда и награда за дебютно участие на млад  автор.

Изложбата има за цел, продължаване на художествената традиция, утвърждаване на приемствеността от различните поколения творци, демонстриране на нови техники и естетически похвати. По време на „Фестивал на съвременната керамика” ще се проведе творческа работилница и образователна лекция пред ученици от Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров”.

„Фестивал на съвременната керамика” 2013 е поредната стъпка напред в това толкова трудно, истинско и съзидателно изкуство, носещо топлината и заряда на човешката ръка и дух.

Изложбата се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 година, с финансовата подкрепа на Програма „Култура” на столична община.

Йоанна Кемилева
/секретар на секция Керамика към СБХ/