- | Извън СБХ
Галерия (2)

Живопис

галерия „Нюанс“
откриване: вторник, 3 октомври 2023, 18:00 часа


Две години след втората си изложба в галерия „Нюанс“ Катрин Томова отново ще преобрази галерията с абстрактните си платна, специално създадени за пространството. В изложбата можем да проследим постепенното завръщане на силния и експресивен цвят, типичен за творчеството на Катрин, който беше заместен от по-тъмните тонове в нейната палитра при последната ѝ изява в галерията. Отминалите няколко години внесоха несигурност и безредие в света ни. И ако с предишната си изложба Paint It Dark Катрин се потопи в изследването на отчуждението и обезличаването ни като личности, в отговор на изолацията заради пандемията, логично следва да обърне вниманието си към хаоса вътре и около нас. Заглавието на експозицията недвусмислено насочва погледа на зрителя навътре към себе си, където освен тъмнина може да открие надежда, светлина и свободата на духа.


+++

Катрин Томова за изложбата си:


Eнтропия. Със сигурност това е странно име за изложба. Но то вероятно показва известна последователност с темите от някои от предишните ми изложбени проекти: „Деволюция“, „Островът по обед“, „Трънливи наслади“…

Методът на абстрактната живопис, в която работя, ми дава свободата

да изследвам без ограниченията на формалната образност.

Във философския си смисъл ентропия е мярка за безпорядъка, илюстрираща закона на Мърфи: „Всичко, което може да се обърка, със сигурно ще се обърка“. Поговорката всъщност е лаконично изказаната формулировка на съвремието, на познатата ни действителност във всичките ѝ изражения. Другото най-близко понятие е „хаос“. Но той освен негативен, безконтролен, нарастващ безпорядък съдържа и идеята за хаоса като пълна свобода, като съзидателна енергия, търсеща нови форми, нов или различен порядък.

Разпръсването, разпадането на гравитацията се оказва потенциал за следващи центрове на привличане, на потенциал за пренареждане на изхабени схеми и системи. Както в изобразителен смисъл, така и в емоционален, и в социален. Като художник аз също се опитвам да търся за себе си различните образи на логика в нефигуративната живопис със средствата на хаоса, на ентропията. Схващам своята работа като на изследовател на реда в хаоса, на феномена на невъзможните комбинации, които се оказват есенцията на въображението и творчеството.

Пресинфо „Нюанс“


+++