- | СБХ, Шипка 6

Независимо че изложбата на един от най-известните художници на Троян - Енчо Ганковски, е в годината на неговия 70-ти рожден ден, той не търси ретроспективно представяне. Авторът е избрал да покаже нови работи, от последните три години –  стотина керамични пана и пластични декоративни съдове.

През 1972 г. Енчо Ганковски завършва специалността „Керамика“ в Художествената академия  при проф. Георги Коларов.  Преди академията той вече е работил  в работилницата на Йова Раевска, която му показва „как от кал могат да се правят пари“; работил е и като точар две години в кооперация „Спас Балевски”.

След завършването е разпределен в Троян, в Музея на занаятите, където работи шест години. Тук се заражда интересът  му към каменната пластика и художествената дърворезба. По негова  идея в музея се поставя началото на фонд „Изобразително и приложно изкуство”. В края на всяка календарна година се правят множество безценни откупки - творби от художници и майстори. Във времето от 1978 до 2010 г. Енчо Ганковски е преподавател в Средното художествено училище по приложни изкуства в Троян.

Художникът е участвал в близо 70, като 20 от тях са самостоятелни. Художникът работи за множество събития с приложен характер – аранжиране на изложби в цялата страна, проектиране на експозиции и декоративно-монументални фасадни и интериорни пана. Те красят представителни и обществени сгради в София, Плевен, Панагюрище, Ловеч, Троян, Луковит, Летница, Голяма Желязна. От 1989 г. е член на Съюза на българските художници и е дългогодишен председател на Дружеството на троянските художници. Много от неговите творби днес са част от фондовете на Музея на занаятите; той е един от неговите най-големи дарители. Голяма е заслугата на Енчо Ганковски и за артистичния облик на град Троян.