- |

в галерия "Сан Стефано"

ГОЛЕМИТЕ ПОСЛАНИЯ НА МАЛКАТА ГРАФИКА

Галерия Сан Стефано съвместно със Съюзa на Българските Художници, Секция графика, имат удоволствието да Ви поканят на ЕКСЛИБРИС ОДИСЕЯ – изложба на доц. д-р Кшищоф Марек Бак, автор на повече от 1400 екслибриса и възспоменателни графики.

Кшищоф Марек Бак завършва Академията за изящни изкуства във Вроцлав, Полша. Днес е ръководител на департамента по графичен дизайн в Института по изкуства на университета в Силезия, заместник декан на художествения департамент в Циежин, артистичен директор на Международната изложба за Екслибрис - Гливице (Полша) и член на Германското екслибрис общество. Научната му работа е свързана с теория на модерния книжен дизайн. Представил е 90 самостоятелни изложби в Полша, Чехия, Дания, Германия, Португалия, Финландия, Великобритания, САЩ, Кувейт и България. Удостоен е с 30 награди и отличия.
Повече от 12 години Кшищоф Марек Бак работи в сферата на дигиталната графика, екслибриса и малките графични форми. Ювелирното изграждане на формата показва не само изострена чувствителност, но и естетически усет за границата – докъде да се задълбочи в детайла или да обобщи образа в неговата художествена условност. Той използва графични програми за векторна графика, с които успешно реализира своята визия. Всяка работа съдържа няколко хиляди щриха, като в класическата медна гравюра. Въпреки това съдържателната страна е първостепенна пред техниката на имплементиране.
Авторът се стреми да създаде от всеки екслибрис визуална синтетична метафора, която може да се интерпретира по различни начини. Всеки екслибрис е отделна история за човека, указан с име и фамилия. Традиционният екслибрис обикновено показва собственика на книгата, но днес той е метафорична история, диалог между „поръчителя“ и автора.
Екслибрисът е част от общуването с книгата като цялостно емоционално и естетическо преживяване. Стойността на истинската книга, си остава въпреки наличието на
дигиталните книги. Нищо не може да замени допира до хартията и подвързията, поставянето на екслибриса. Изложбата на Кшищоф Марек Бак отново фокусира вниманието върху този специфичен жанр в малоформатната графика.
Латинският термин „еx libris“, който понякога се заменя с „ex bibliotheca“ на български език, се превежда „из книгите на“ или „из библиотеката на“. Възприето е екслибрисът да се поставя на вътрешната страна на корицата или да се отпечатва на заглавния лист на книгата.

Сузана Каранфилова