- | СБХ, Шипка 6
Галерия (5)

Самостоятелна изложба на Моника Попова

Изложбата „20” е проект, в който включвам картини от различни цикли между 1992 г. и 2012 г. включително. Това е период между първата ми и последна самостоятелна творческа изложба, което донякъде подсказва ретроспективния характер на проекта. Мащабните рисунки, които представям, са емблематични за моето творчество и емоционални за самата мен. Основните характеристики в картините ми са голямоформатният мащаб и характерната експресивна рисунъчна техника със силно изразената контурна линия, базирана на растерното тониране и образната мултипликация. Любими теми в моето творчество са  „Майчинството”, „Любовта”, „Приятелството”, „Еротиката”, „Символиката в образа” и  „Магията на Древен Египет”.


доц. Моника Попова