- | СБХ, Шипка 6, 1 А
Галерия (30)

Изложба на секция „Сценография“, СБХ / 2022

откриване: 9 ноември 2022, сряда, 18:00 часа

+++


Куратори
Петър Митев, Ханна Шварц, Момчил Алексиев

+++


Участници

Андрей Хамбарски, Борис Далчев, Бояна Бъчварова, Венелин Шурелов, Весела Статкова, Влади Илиев, Елица Георгиева, Ива Гикова, Ивайло Николов, Иван Карев, Илияна Кънчева, Кети Маринова, Лука Рудза / Опънлаб Къмпани, Мариета Голомехова, Марина Райчинова, Михаела Добрева, Мира Каланова, Момчил Алексиев, Николина Костова-Богданова, Невена Георгиева, Петко Танчев, Петър Митев, Петя Боюкова, Ралица Тонева, Рин Ямамура, Розина Макавеева, Тита Димова, Ханна Шварц, Цвета Богданова, Юлиан Табаков, Юлиана Войкова-Найман

„Драматургия на пространството“ / поглед в изложбата в зала 1А, СБХ, Шипка 6+++


„Драматургия на пространството“ представя творби на над 30 художници: сценографски реализации, произведения – части от театралния спектакъл, чиито качества
преминават сценичната рампа и имат самостоятелен живот на творби на изобразителното изкуство.
Инсталации, мапинг, деструктуриране, различни пърформативни форми, видеоефекти и т.н. днес са част от изобразителните средства на художника сценограф и неизменна част от съвременното театрално представление.


Петър Митев / „Козметика на врага“ от Амели Нотомб, сценография. ДТ „Стефан Киров“, Сливен, режисьор П. Денчев
Творческата работа на художниците сценографи е характерна със своя специфичен изобразително-пластичен език в сценично пространство, а често след появата на модерния театър – и извън неговите предели. Този език е традиционно подчинен на работата върху определени драматургични текстове. Тези текстовете извеждат изконни човешки ценности, като се започне от класическата световна драматургия. Днес работата на сценографите най-често е концентрирана върху текстове с

остра, насочена към проблемите на съвременния свят драматургия.
Често провокативна и през средствата на съвременния език, такава драматургия от български и чужди автори съзнателно се отказва от всякаква романтика, загърбва езиковия пуризъм, посочва проблеми и търси отговори за такива теми, като гражданското законодателство, ЛГБТ общностите, малцинствата, легализацията на марихуаната и проституцията и т.н. Не липсват сюжети и от т.нар. политически театър.

Иван Карев и Весела Статкова / „1000 метра над морето – III“. ДКТ – Враца, режисьор Вл. АлександровЧесто вътре в текста темите се преплитат, въпросите остават отворени... Но така или иначе, посланията остават в ръцете на авторите на театралния спектакъл, основно режисьор и сценограф. В този контекст работата на сценографите преминава през повествованието с тяхното гражданско отношение и, разбира се, с личните им качества на художници. Ето защо реализираните сценографии са често плод на

мощен творчески акт, експеримент и имат силен футуристичен заряд.

Изложбата „Драматургия на пространството“ е своеобразно продължение на една поредица, започнала през 2017 с успешната изложба „Мост през времето“ в зала „Райко Алексиев“ на СБХ. Изложбата тогава срещна в едно пространство две поколения български сценографи. Бяха представени проекти на колеги, повечето от които вече не са между нас, и творби на съвсем млади колеги, които навлизат в професията сценограф. Целта бе да се постигне приемственост и да се съхрани паметта за развитието на българската сценография и театър. Последва проектът „Вдъхновителите“, представян от 2022 година в български културни институти в чужбина. Основен фокус в него са автори, чиито имена присъстват ярко на сцената през 60-те – 80-те години на миналия век и бележат развитието на сценографското изкуство през следващите десетилетия. 

Борис Далчев / „Дамата с камелиите“ от Александър Дюма, сценография. ДТ – Варна, режисьор М. Мачева, фотограф И. Дончев+++
Лекции и дискусия

По инициатива на Петър Митев в рамките на изложбата „Драматургия на пространството“ се организират два теоретични панела. Срещите са възможност за дискутиране на процесите и промените в артистичното пространство.


12 ноември 2022, събота, 11:00 часа

Модератор: Петър Митев

 • „Драматургия на пространството и драмата“.
  Лекция на проф. д-р Камелия Николова, театровед
 • „Сценографията в изложбеното пространство – театър извън сцената“. Лекция на д-р Албена Тагарева, театровед
 • „Пространството в българския театър на 90-те години на ХХ век“. Лекция на д-р Петър Денчев, театрален режисьор, писател
 • „Късни находки от Антропосцена” ( Late Antroposcene Findings). Представяне на концепцията за българското участие на PQ23 и обявяване на отворената покана за участие от Петя Боюкова, куратор на изложбата.12 ноември 2022, 18:00 часа

 • Дискусия на тема:„Драматургия на пространството: нови модули“
  Развитието на технологичната ни рамка обогатява инструментариума в ръцете на твореца днес. Надгражда се смисловата и пространствена цялост на съвременното артистичното пространство. Как това променя практиката на автора на пресечната точка между дигиталните и сценичните изкуства.

  Участници
  доц. д-р Венелин Шурелов, сценограф, Владислав Илиев, сценограф, Момчил Алексиев, сценограф – модератор

 

 • „Късни находки от Антропосцена” ( Late Antroposcene Findings). Представяне на концепцията за българското участие на PQ23 и обявяване на отворената покана за участие от Петя Боюкова, куратор на изложбата.

Драматургия на пространството / Момент от лекцията-дискусия в зала 1А, СБХ


+++

Проектът „Драматургия на пространството“ завършва тази своеобразна трилогия, изваждаща на показ работата на новото поколение български сценографи в духа на съвременния европейски театър.


+++


Изложбата „Драматургия на пространството“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „Визуални изкуства“ на Национален фонд „Култура“.


+++

Можете да разгледате снимки от откриването и обявяването на наградите на изложбата „Драматургия на пространството“ тук:
+++


От архива


Можете да прочетете за изложбата на секция „Сценография“ „Мост през времето“ / 2017  в зала „Райко Алексиев“, СБХ

тук


+++

За проекта „Вдъхновителите“ в Български културен институт – Берлин можете да прочетете в публикацията ни тук: