- | СБХ, Шипка 6

Самостоятелна изложба на Спартак Паскалевски

Със заглавието „Да влезеш в ателието...” художникът Спартак Паскалевски приканва зрителя да влезе в едно артистично пространство, близко по дух на ателието - мястото, в което художникът принадлежи на себе си.

Изложбата ни прави свидетели на една трансформация на изложбеното пространство, разкриващо се пред нас като ателие.


/Из: mediapool.bg/