Галерия (4)

Самостоятелна изложба – живопис и скулптура Галерия „Райко Алексиев” , ул. „Раковски” 125

Цани Василев е великотърновски автор, който от десетилетия работи в областта на живописта и скулптурата от дърво и който чрез настоящата си изложба в галерия „Райко Алексиев” се представя амбициозно и пред столичната публика. Не лесно е да се каже къде точно може да бъде ситуирана абстрактната живопис на Цани Василев. Вероятно тя е разположена в територията на лиричната абстракция, стояща някъде в гранична позиция между еспресивното и абстрактното. Авторът, стъпвайки на опита на ред живописци от втората половина на ХХ век, разчита преди всичко на сугестията на цвета и жеста, на непосредственото изразяване на чувството. Неговата живопис е правена с ясното съзнание, че нахлуването на радикални иновации е вече утихнало, че никой не може да бъде изненадан с нищо, и може просто, с голяма доза хедонизъм да се прави и да се гледа живопис – абстрактна по „форма” и индивидуално чувствена по „съдържание”.


Проф.д-р Свилен Стефанов