- | СБХ, Шипка 6, 1 А
Галерия (15)

Самостоятелна изложба

Изложбата ще бъде отворена извънредно на
11 и 12 септември 2022, неделя и понеделник, от 11:00 до 19:00 часа

+++

Изложбата от графики на Буян Филчев по характер е ретроспективна, но съдържа над 50 нови непоказани творби. Тя е юбилейна по два повода: 70 годишнина на автора и 40 години членство в СБХ.


+++

Творчеството на Буян Филчев се проявява в множество формални, технологични, функционални и видови направления (рисунка, печатна и компютърна графика, колаж, живопис, книжен дизайн), но заедно с това демонстрира впечатляваща цялостност, органичност и монолитност.

„Стилът – това е човекът“,

беше казал някога френският критик и поет Сент Бьов. Не случайно си спомням за тези думи сега, когато разглеждам творбите, включени в настоящата експозиция. За сетен път установявам, че за автора процесът на рисуване е непосредствена вътрешна необходимост, спонтанен изказ на таланта, непреднамерена, естествена проява на виртуозното му художническо майсторство, но заедно с това и дълбок, промислен израз на фундаменталните отношения между човека и Всемира, неговата собствена, неповторима точка на съприкосновение с Божественото начало. Трудно ще открием, ако въобще това е възможно, случаен щрих, необосновано петно или произволен цвят в неговите творби. Всичко е на мястото си, грижливо композирано, сложно оркестрирано, тънко уравновесено. Но показателно – запазващо едновременно с всичко останало и неповторимото удоволствие от креативния акт на пластическото себеизразяване.

  • Буян Филчев / Птица 1, CGD, 2020
  • Буян Филчев / Птица 2, CGD, 2020


Тези особености на творческия натюрел и на художествените опуси на Буян Филчев се дължат на факта, че авторът в пълна степен притежава две измежду най-важните качества на стойностния и автентичен художник – определен, кристализирал през годините пластичен мироглед и изключително висок професионализъм. Талантът, както се казва, е от Бога, но другото се постига с непрестанна, упорита и целенасочена работа, с постоянно обогатяване на познанията и със стремеж към духовно усъвършенстване, колкото и както ни позволяват условията, в които живеем и при които вършим своята ежедневна работа.

Мога лично да свидетелствам, че авторът е изминал, в логична последователност, стъпка по стъпка, всички основни етапи на художническото си съзряване – от импровизираната рисунка до компютърната графика и колажа.

Буян Филчев  / Субекти (раждане)Буян Филчев е художник, който по естествен начин съумява да „удържи“ в пределите на отделната творба изключително голямото разнообразие от противоположности, които тя обикновено съдържа. По същия начин, по който и светът, в който живеем е изтъкан от милиарди различни нишки, и художественото произведение представлява всеки път уникално и неповторимо единство от безкрайно много компоненти – от ръкотворно и технологично, от имперсонално и колективно естество, от субективни усещания и от колективна памет и т.н. Често пъти гладката материална субстанция и релефната фактура, абстрактният цвят и натуроподобният мотив, проблематичното съжителство на които се оказва възможно единствено и само благодарение на художническия талант на автора, функционират в една странна, противоречива и заедно с това удивително завършена „стереокартина“, чийто неспирно усложняващ се пространствен и композиционен строеж е визуално-пластичният еквивалент на някои от основополагащите въпроси на битието, на материята и на духа.


Чавдар Попов


+++


За автора

Буян Филчев е роден в София през 1952.
През 1978 завършва Националната художествена академия в София, специалност „Илюстрация и оформление на книгата“ От 1982 е член на СБХ. Секретар (1999) на секция „Графика“. От 2001 до 2019 е председател на Организационния комитет на „Международно триенале на графиката“ – София. От 2006 е професор по графика и графични технологии в СУ „Климент Охридски“.

Буян Филчев има много самостоятелни изложби, между които в Галерия „Стълбата“, Шмидеберг, Германия (1996); в Национална галерия за чуждестранно изкуство, София (1999); Български културен център, Братислава, Словакия (1999); Музей на „Фондация Шрайнер“ в Бад Щебен, Германия (2001); юбилейна изложба графика в галерия „Райко Алексиев“, София (2002); Български културен институт, Варшава, Полша (2004); Галерия „Шипка 6“ – „Три мита“ (2004); Синагогата в Кронах, Германия (2012); Галерия „Шипка 6“ – „Избрано“ (2012); „Рицарят и…“ – галерия „Райко Алексиев“, София (2018);

От 1987 до 2019 е селекционер и куратор на 11 представителни изложби на съвременно българско изкуство в чужбина. За творчеството си получава награди, между които Награда за илюстрация на СБХ (1988); Награда за най-добра детска книга „Дом на книгата“, София (1988); Награда на СБХ за илюстрация (1990); Годишна награда на СБХ за графика (1990); Голямата награда на Есенния салон, София (1991); Сребърен плакет от Второ международно триенале на графиката, Кайро, Египет (1996); Награда за най-добре илюстрирана детска книга на името на Христо Г. Данов, Пловдив (1999); Награда за графичен дизайн на СБХ на изложбата „Изкуство на българската книга“, София (2006); Номиниран автор от „Пети национален конкурс Алианц България“ за графика (2016); Номиниран автор от „Пети национален конкурс Алианц България“ за графика (2018); Четвъртото издание на Национална графична изложба на името на Георги Герасимов – награда на СБХ (2021).


+++

 
Повече за художника можете да научите тук: