- | София прес
Галерия (6)

Жената-кукла и в крайна сметка – играчка. Серия дигитални графики и арт книги-обекти  

откриване: вторник, 17 октомври, 18:00

Blazon е поетичен стил, чието название произхожда от хералдическия термин blason, означаващ кодифицирано описание на герб или самия герб, а в литературата представлява словесен знаков образ, изграден чрез метафорично описание на сведени до хералдически признак разчленени части от тялото на жена.

Литературният Blazon-модел сравнява части от женското тяло със скъпоценни камъни, небесни тела, природни феномени и други красиви и редки, но винаги неодушевени предмети. Списъкът с атрибути прилича на списък със съставки на готварска рецепта, която разглежда и превръща жената в обект, предназначен за физическа консумация. Появилото се като поетична практика опредметяване на женската същност и конституирането ù единствено като материално съдържание поражда днес негативни смислови конотации и реакции, определящи го като сексуален фетишизъм, форма на физическа обсесия, словесен онанизъм и пр.

В своята авторска концепция за серията графики Blazon ANTI-Blazon Регина Далкалъчева използва исторически утвърдения Blazon-модел и разполага поредицата женски „портретни образи“ в характерното за него

опредметяване и духовно обезличаване на жената,

но го заменя с изцяло новия и произтичащ от съвременния Barbie-контекст иконичен знак на еротичната представа за нея – бездушно застинала силикинова манекенка от бутикова витрина, чиято несъществуваща собствена идентичност е заместена от презентирания моден брандинг. Отново жената представлява единствено телесна подложка, чието съдържание се променя от приложените спрямо нея потребителски определени и маркетингово доминирани трансформации (интервенции). Припознаването на визуалната стратегия на бранда като идентитет изключва потребността от себепознаване, себеизява и детерминиране на личността. Индивидът в ролята на манекен или манекенът с претенция за индивид – лишен от екзистенциална същност, придобил поредната си сезонна идентичност чрез употребата на определена фирмена (политическа, социална или обществена) марка.

Подмяната на установения Blazon-модел с днешното му Barbie-подобие осъществява контекстуален паралел, който доказва липсата на случила се във времето промяна в масовата социално и обществено наложена представа за жената. Както Blazon-предшественичката си и витринната манекенка представлява компилативен сбор от физически характеристики, имащ за цел да синтезира обобщаващ хералдически знак, герб на идеалната, но същевременно анонимна женска красота. И в двата случая поставената цел остава изцяло формална и поради това неосъществима – заради липсата на духовен полъх, който да оживи така старателно обследваната и съградена плът.

+++

Kонцептуална платформа на художественотворческия проект „Blazon ANTI-Blazon“ възниква още през 2012 във връзка с участието на Регина Далкалъчева в международния конкурс Artist in Residence, провеждан от Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Мюнхен. Проектът е отличен с награда – арт стипендия и творчески престой във Villa Waldberta, Фелдафинг, Германия. В рамките на последвалото в годините развитие на проекта художничката създава серия от 45 броя подбрани графични произведения (2012 – 2022), арт книга Blazon ANTI-Blazon с неконвенционална пространствена форма и материалност, която е реализирана в лимитиран авторски тираж (2022) и четири арт книги-обекти (2023).


+++


За автора

 

Регина Далкалъчева, доц. д-р, преподава илюстрация, арт книга и експериментални авторски издания в катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“ на Националната художествена академия (НХА) в София. Дипломира се като магистър в НХА, специалност „Илюстрация и художествено оформление на книгата“. Реализира следдипломна специализация „Реклама и визуална комуникация“ в Академията за приложно изкуство, Виена, Австрия. Сътрудник и многократен стипендиант на Международната библиотека за детско-юношеска литература (IJB /Munich) и на Културния реферат на град Мюнхен, Германия. Работи в областта на художествената илюстрация, арт книгата, независимите авторски издания, дигиталната графика. Експериментира с изобразителните и смислови възможности на компютърно генерираното художествено изображение, авторската рисунка и алтернативните книжни форми. Като член на сдружението на мюнхенски художници GEDOK/Munich участва в множество арт проекти в Германия, включително и като съорганизатор и куратор. Реализира самостоятелни изложби в Германия (Мюнхен, Ерланген, Вайлер, Тутцинг, Фулда); Република Корея (Сеул); Швейцария (Санкт Гален, Луцерн, Базел). Участва в общи изложби в България, Германия, САЩ, Република Черна гора, Италия, Полша, Китай. Нейни арт книги са притежание на частни колекции в Германия, Австрия, Швейцария, Република Корея.