- | Извън СБХ
Галерия (5)

галерия „Арте“

откриване: 21 март, четвъртък, 18:00 часа


Бисера Вълева за изложбата си:

Често смятаме, че напускайки едно място с познати предмети, лица и събития, напускаме и спомените си. Пътуването увлича. Но местейки се в различни географски точки, откриваме еднакви води, в които влизаме като същите хора. Няма значение дали това са водите на река Нааб или погубено място-спасение, биографията на спомена остава същата. Свечеряването и мимолетните отблясъци остават последният топос, който неизменно ни връща с константна емоция в дифузността на миналото. Съмненията и безсъниците, разбира се, биха могли да са буквални, защото тогава ще бъдат щастливо преодолени, тъй като конкретността не търпи междинни състояния.

Представените работи съзнателно търсят контарапункта в съчетаването на голямото и малкото, на светлината и тъмнината. Докато едните са предвидени да дишат въздуха на големи експозиционни пространства, другите в интимния си размер приканват зрителя към самовглъбеност и лично общуване с образа. Но всички

те са свързани с различни пътувания и специфични вътрешни състояния, преживявания, eмоции,

които не могат да не бъдат реализирани, поне не илюстративно. Защото, както казва Мирча Елиаде, с когото започнах, „...ако наистина съществува пълна (емоционална) солидарност на човешкия род, тя би могла да бъде почувствана и изявена само на нивото на Образите (не казваме на подсъзнателното, тъй като нищо не доказва, че съществува и надсъзнателно)“.

Бисера Вълева, март 2024Бисера Вълева / от изложбата


Анелия Николаева за Бисера Вълева:

Тънко чувствителна за нюанса, в пряк и преносен смисъл, Бисера Вълева не се задоволява с формалната външна ефектност на нещата – както в живота, така и в творчеството си. От тази отправна точка би следвало да гледаме и нейните картини. Неслучайно самата художничка ни насочва да възприемаме творбите ѝ абстрактно-асоциативно независимо от конкретиката в сюжета… Предишните ѝ изложби никога не са просто „живопис“ или само „рисунка“. В тях е вграден подтекст, осмислящ самите пластични решения. Такова е и разбирането ѝ за същността на това, което прави: никога елементарно повърхностно. В характера на артистичния ѝ жест се отразява една впечатляваща дисциплина и неприсъща за деликатната женска природа твърдост, особено когато става въпрос за работата в ателието.

Анелия Николаева, 2015

+++


Адрес
галерия „Арте“, София
ул. „Бузлуджа“ 31
Точната локация можете да видите

тук