- | СБХ, Шипка 6

от депата на СБХ

Изложбата „Графика, графика, графика...” показва рисунки, пробни отпечатъци, както и редовни графични отпечатъци, съхранявани в различни депа и складове и в графичните бази на СБХ.  Една част от тези оригинали са минали през пожари и наводнения, а върху други времето е оставило неизличими белези. Като периодизация тези творби се разпростират от средата на двадесети век до днес. Някои от тях не е възможно да бъдат атрибуирани, а други сега са в процес на изкуствоведска обработка. Сред авторите личат имената на Петрана Клисурова, Златка Дъбова, Зафир Йончев, Христо Нейков, Анастасия Панайотова, Борислав Стоев, Пенчо Балкански, Евгени Курдов, Атанас Нейков, Минчо Панайотов, Таня Владова, Иван Нинов и др.

Основното значение на изложбата е, че всичко, което е показано в нея (а има и доста екземпляри, които останаха извън селекцията) може да бъде обект на колекционерски интерес. Надяваме се зрителите да погледнат на нея като на едно специфично явление каквото тя безспорно представлява.

Изложбата е с комерсиална цел и при проявен интерес всяка от творбите може да бъде закупена.