- | София прес

Изложба на J.PANK (Йордан Панков)

Серия картини и рисунки  под общото заглавие включва основно картини-ремикси на произведения на стари майстори.

Моята интерпретация , е един вид коментар на връзката в изкуството и ролята на ВРЕМЕТО, която играе .

Работата ми е насочена в подмяната на визуалната среда и вкус,като правя напълно нови произведения . Подмяна.Визуалните средства и език изцяло принадлежат на днешния ден, според моите разбирания за това.

От  друга страна е желанието ми да провокирам полемика у зрителя, за проблемите предизвикващи ПОДМЯНАТА,за необходимостта от опазване на артефактите ,които бележат пътя на цивилизацията ни.

В този смисъл "ANTHROCONIX" е продължение на линията която следват предишните цикли FLY-BY (2009-FLY - ОТ "Хермес" Галерия "/ София / BG ) и  LOST(2011-LOST / Национална художествена галерия-София / BG).Отново присъстват заглавия на изчезнали произведения /тема от последните три години/

Създавайки нови , аз не  искам да бъдат забравени старите произведения.

Концептуалността на работите е резултат на  разбирането ми за изкуството , като поле за дискусия и коментар.

 

*ANTHROCONIX-измислена дума , създаваща асоциасия с ANTHROCON /фестивал на хора ,обличащи се като животни/

J.PANK (Йордан Панков)