Галерия (3)

художниците в кукления театър, проект на секция „Сценография“

Изложбата - инициатива на секция „Сценография” към СБХ представя 26 съвременни български автора и изкуството на сценографията за куклен театър във всичките му форми и разновидности. Оригиналните кукли и декори са придружени от екранни изображения, куклени представления и филми. Панорамата на съвременните постижения от последните 10 години е съчетана с разказ за малко известния днес, принос на Бръмбазъците, положили началото на това изкуство.  

Събитията, предвидени по време на изложбата осветяват сценографията за куклен театър от различни страни и предлагат многобройни възможности за диалог с авторите  и с различни групи публики. Съпътстващата програма включва: творчески работилници, демонстрации, ателиета за деца, лекции, прожекции и дискусии.

Срещата между днешната сценография за куклен театър и историята се осъществява чрез специален раздел, посветен на групата на «Бръмбазъците».
Кои са те?

Годината е 1924, София. Членове на дружество ”Родно изкуство” начело с: арх. Александър Донков, акад. Александър Божинов, скулпторът Андрей Николов,  художниците Константин Щъркелов, Борис Денев, Никола Танев и др. избират този псевдоним. Те организират първото куклено представление за възрастни („Викат ни в живота”, 7- 8. 03. 1924 г.), като скоро след това основават и първия куклен театър в България, подслонен в салона на читалище ''Славянска беседа''. По-късно Елисавета Консулова-Вазова, също член на «Бръбазиците», става българският представител при учредяването през 1929 година в Прага на УНИМА (Международен съюз на куклените дейци).

+++

Изложбата е придружена от двуезично албумно издание.

+++

Куратори на изложбата
Петър Митев, Хана Шварц и Мариета Голомехова

автор на раздела, посветен на Бръмбазъците
Галина Декова

+++

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община – СП ”Култура” за 2015 и на Националния фонд „Култура”.