- |
Галерия (13)

Изложбата ще бъде отворена всеки ден, без изключение

Проектът „7 х 5 х 3“ обединява в мащабна експозиция седем кураторски проекта за съвременна българска живопис. Той е продължение, нова проява и актуализация на енергиите и целите на вече историзираните издания на „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) в залите на „Шипка“ 6. В трите реализации на този формат се доказаха гледните точки на 30 изявени изкуствоведи и теоретици, както и творческият резултат на 150 живописци със свой принос в утвърждаването на нови посоки.

Проектът „7 х 5 х 3“, иницииран от фондация „Поддържане на изкуството в България“ и СБХ, се мотивира от появата на следващо поколение критици и художници, активно работещи в актуалния социокултурен контекст. Всяка от седемте кураторски изложби представя петима автори с по три произведения и по същество те са изразителни извадки от широката и многолика панорама на актуалната художествена сцена.

Станислава Николова в своя проект гради мостове между минало и настояще, модерно и неомодерно. Петима художници представят своите артистични рефлексии върху предварително подготвени за всеки един от тях програмни текстове на едни от най-изявените критици от 1920-те – Сирак Скитник, Николай Райнов и Гео Милев.

Боряна Вълчанова представя автори, които прилагат различни подходи в създаването на живописната материя, използвайки неприсъщи материали, техники и концептуализации на изразните средства.

Елица Терзиева анализира как да бъде „овладяно“ безпределното и въведено в обсега на човешките сетива чрез свръхсетивността на твореца. Как изкуството отключва духовните интуиции за проникване в енигматично закритите съдържания.

Румена Калчева поставя въпроса може ли да се говори за български сюрреализъм като особено направление в българската живопис и какви са неговите нови проявления.

Сузана Каранфилова конструира концепцията си около съзнателно избрана критична позиция към случващото се в българското изкуство и живота ни и убеждението, че феноменът на творческата индивидуалност не подлежи на лесно дефиниране и затваряне в интелектуална рамка.

Валентин Славеев търси конвенциите между картината, мислена като затворено пространство в своята материална граничност, и автора като отворено пространство с необятността на творчески инвенции и проявления.

Любен Домозетски акцентира върху активното присъствие на образа в съвременната живопис, размишлява върху неговото значение и място, как той генерира и акумулира културна памет, какви са неговите проявления, трансформации и семантична натовареност.

„7 х 5 х 3“ насочва своя изследователски поглед към отделни значими зони в съвременната българска живопис в опит да остойности качествения резултат и да очертае промените в нейното развитие, настъпили за едно десетилетие.

 

Участници

Проект „Образно казано“

Куратор
Любен Домозетски

Участници
Димитър Генчев, Искра Благоева, Недко Солаков, Сашо Стоицов, Явор Костадинов


+++

Проект „Отвъд концепцията“

Куратор
Сузана Каранфилова

Участници
Долорес Дилова, Росен Тошев, Румен Жеков, Свилен Стефанов, Цветан Кръстев


+++


Проект „Макромикрон – лимитирана безпределност“

Куратор

Елица Терзиева

Участници
Велико Маринчевски, Веселин Начев, Гълъб Гълъбов, Стилияна Узунова, Цветелина Максимова.

 

+++


Проект „Сюрреално или отвъд реалността“

Куратор

Румена Калчева

Участници
Григор Велев, Деян Петров, Деян Янев, Кирил Киров, Симона Босилкова

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

+++

За изложбата

В предаването "Рецепта за култура" - БНТ изложбата беше отразена в три части:

https://bit.ly/30KtMyG - Станислав Памукчиев за изложбата; кураторите Боряна Вълчанова и Сузана Каранфилова

https://bit.ly/3u5mvW9 - Проектите на кураторите Влазимир Славеев, Любен Домозетски, Елица Терзиева

https://bit.ly/2RmQpZ3 - Проектите на кураторите Станислава Николова и Румена Калчева


В портал "Кулпура"
текст от Даниела Чулова-Маркова:

https://bit.ly/3v3d23d