- | СБХ, Шипка 6

Самостоятелна изложба на Петър Станимиров – дигитална живопис и графика

Всеки от тези портрети има собствена стойност, но взети заедно те се превръщат в нещо различно. Това си е чист, неподправен поп-арт, без преструвка и подражание. Липсва и досадна преднамереност и лицемерие, които съпътстват голяма част от съвременното изкуство, която има претенции за „модерност”.

Живописните платна, автопортретите и рисунките в изложбата са допълнение, което ви помага да разсеем сгъстената емоция, натрупана от портретите, да видим различните възможности в дигиталния метод на работа, избран от художника. А също и да разберем по-добре него самия.


Сотир Гелев