- |

откриване - 5 април, 18 часа

Всяка година художниците карикатуристи се събират в галерията на СБХ на „Шипка“ 6, за да заявят позицията си към наболели политически проблеми, към вечните теми в (не)човешките взаимоотношения, като обхващат всички нюанси на пресъздаването им – от добронамерен хумор и смях през сълзи до гротеска и протест.

Организирането й има за цел да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България и да допринася  за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина.

В изложбата са представени творби на 46 автори.

По време на откриването бяха обявени традиционните награди, определени от жури в състав Антон Стайков (зам.-председател на СБХ), Ивана Пасева (представител на Столична община) и Ивайло Цветков, председател на секция "Карикатура" към СБХ:

Голямата награда на СБХ - Трайко Попов

Награда на секция "Карикатура" към СБХ за цялостно творчество - Георги Чалъков - Чалъчето

Награда на Столична община на името на Доньо Донев - Валери Александров - Валекс

Награда на Музей "Дом на хумора и сатирата" в Габрово за най-остроумно участие в 43-ата Национална изложба на карикатурата - Ириян Трендафилов

Награда "Хриле и копита", учредена от инж. Борислав Константинов и Любо Николов за карикатура на тема "Природа, лов и риболов" - Кирил Божкилов