- | СБХ, Шипка 6
Галерия (7)

Откриване - 1 април, 18 ч.

Национална изложба „Карикатура” е традиционно събитие – ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата. Организира се от секция „Карикатура” към Съюза на българските художници.

Изложбата си поставя за цел да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България и да допринася за популяризиране творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина.

Експозицията е събрала последните творби на автори, познати ни от периодичния печат. Темите както винаги са разнообразни, вдъхновени от ежедневието, политиката, проблемите на съвременния човек. Политическата сатира и шаржовете на популярни личности представляват една значителна част от показаните произведения. Участват 44 автора с над 400 произведения.

По време на откриването, на официална церемония бяха връчени следните награди:

  • ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА СБХ (сатирична пластика от Исшхан Нигохосян)- ИЛИЯН САВКОВ
  • НАГРАДА  НА  СЕКЦИЯ “КАРИКАТУРА” (сатирична пластика от Слави Петрински) - ЦОЧО ПЕЕВ
  • НАГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА на името на ДОНЮ ДОНЕВ - ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ
  • НАГРАДА НА ДОМА НА ХУМОРА И САТИРАТА – ГАБРОВО - ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ
  • НАГРАДА ЗА ЕРОТИЧНА КАРИКАТУРА, ПРИСЪЖДАНА ОТ ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ - АНРИ КУЛЕВ
  • НАГРАДА „ХРИЛЕ И КОПИТА” - СВЕТЛА ХРИСТОВА

По традиция това се случи на 1 април – Денят на шегата.