- | СБХ, Шипка 6
Галерия (7)

Национална изложба „Карикатура” е традиционно събитие - ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата. Организира се от секция „Карикатура” към Съюза на българските художници.

Изложбата си поставя за цел да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България и да допринася за популяризиране творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина.

В тазгодишната изложба представя повече от 400 произведения на 55 съвременни български автори, създадени през последната година. Освен карикатури и шаржове на известни личности в изложбата могат да се видят и инсталации и пластики. Темите, както винаги, са разнообразни, с преобладаващ интерес към политическата сатира и кризата като основен "вдъхновител", не липсват и произведения на футболна и еротична тематика.

Жури в състав: Иван Веселинов, Любомир Михайлов и Георги Чалъков, определи наградите на изложбата. По традиция в рамките на изложбата се присъжда и авторитетната награда на Столична община, учредена в памет на големия български художник Доньо Донев.

НАГРАДИ

  • ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА СБХ (сатирична пластика от Исшхан Нигохосян) - ЧАВДАР НИКОЛОВ
  • НАГРАДА  НА  СЕКЦИЯ “КАРИКАТУРА” (сатирична пластика от Слави Петрински) - ДИЛЯНА НИКОЛОВА
  • НАГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА на името на ДОНЮ ДОНЕВ - МИЛКО ДИКОВ
  • НАГРАДА НА ДОМА НА ХУМОРА И САТИРАТА – ГАБРОВО - ТРАЙКО ПОПОВ
  • НАГРАДА ЗА ЕРОТИЧНА КАРИКАТУРА, ПРИСЪЖДАНА ОТ ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ - ИРИЕН ТРЕНДАФИЛОВ
  • НАГРАДА В. „ДУМА” - КИРИЛ МАНОВ