- | СБХ, Шипка 6
Галерия (20)

„10 х 5 х 3” - Живопис

Проектът „10х5х3” се състоя за трети път след изданията му през 2003 и 2006 г. Инициативата на секция „Живопис” има за цел да изгради визия за съвременните процеси в живописта през призмата на гледните точки на 10 изкуствоведи. Те се стремяха не само да направят представяне на съвременната българска живопис, но и да отграничат и посочат тенденции и направления в съвременното изкуство. Заглавието „10х5х3” изразява, че 10 куратори представят пет подбрани от тях автори с по три творби, обединени от общата концепция на куратора изкуствовед.


Така общо 150 творби на 50 съвременни български художници очертаха и оформиха разноликата и разнородна картина на българската живописна сцена и се опитаха да направят достоверен дебат-дискусия върху актуалните тенденции и промени.


За тази година кураторите и проектите бяха Борис Данаилов с „Асамблажът като артистична стратегия”, Владия Михайлова с „Вкусът на времето”, Даниела Радева с „Ретро”, Ирина Баткова с „Цитат”, Йово Панчев с „Няма справедливост в изкуството”, Красимир Илиев с „Живописта като бягство, живописта като завръщане”, Красимир Линков с „Аз, портретът”, Надежда Джакова с „Толкова те харесвам”, Николай Ущавалийски с „Рефлексии и симулации на визуалното”, Петер Цанев с „Машини за живопис: антагонизми на абстрактното производство”.