Галерия (6)

Юбилейна изложба

Шестата изложба от програмата на СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ 2021 е юбилейната изложба на скулптора Тодор Тодоров, основател на фондация „Аматерас“. Тодор Тодоров е член на СБХ от 1984, както и на 10 международни професионални организации в Европа и Азия. В дългия си 70-годишен път скулпторът е носител на 21 награди и е познат предимно с монументалните си произведения по света. Отличава се с нестандартен подход в кавалетната и монументалната скулптура. Създател е на световната теория за скулптурата и природните елементи – „Елементалната скулптура“.

Своята последна колекция ще представи във великолепното пространство на галерия „Райко Алексиев“. През последните няколко години Тодор Тодоров започва да прави звучащи интерактивни скулптури и така се ражда серията „Щрайх“. Колекцията е реализирана в рамките на три години и рефлектира любовта на автора към музиката, която е важно вдъхновение за него в студентските му години. Произведенията са мотивирани от симбиозата между изпълнител и инструмент, и както споменава самият той:


„Забелязах, че много музиканти заприличват на своите инструменти.“

Ето какво казва дългогодишният му приятел и познавач на скулптурата, изкуствоведът Борис Данаилов:
„…Трудно е да се пише за творчеството на автор като Тодор Тодоров. Причините за това са много и от различен характер. Една част от тях са свързани с изминатия от него вече дълъг творчески път и естествените, свързани с дългогодишната му практика, качествени натрупвания, които създават цяла вселена от завършени творчески резултати.

Тодор Тодоров гледа света и разговаря с него чрез произведения си. Затова в тях има огън, светлина, вода, камък, метал, но има и статика, и динамика, движение и покой, малки и големи форми, фигурално и абстрактно, лекота и тежест, равновесност и неочаквани баланси.

Куриозното е в това, че присъствието на Тодоров като автор в нашето културно и художествено пространство се дължи не на стилистична, монолитна пластична разпознаваемост, а на обратното, че на определено място и в определена конфигурация от условия, само той може да направи това…

Изложбата е необичайна, защото нейното първоначално смислово ядро е извлечено и заето от музикалната терминология - щрайх. Тази лъкова струнна група е основна в музикалната оркестрова практика и е подчинена на строги изисквания от гледна точка на звукови характеристики и количество на отделните инструменти. Щрайхът е обемен като брой на оркестровите инструменти, той е разнообразен като звуков регистър, големина на инструментите, разположението в пространството на оркестрината или музикалната сцена. Щрайхът може да звучи индивидуално - солово, в група или в пълен регистров набор направляван от нотната кодификация на музикалната творба. В него има и индивидуалност, и повторяемост и това е един от императивите, които предопределят извеждането скулптурата в серия.

Тодор Тодоров изгражда талантливо една многопластовост в изложбата, която предоставя на зрителя забележителното удоволствие да се движи между двете основни тѐзи - музикалният инструмент, който създава звукът и човекът, който е съзидателят на музиката.
В тях има математическо приложено разгъване и пропорции като при оригами, но има и отгласи от математическите хармонии като във фугите на Бах. Музикално-антропоморфните скулптурни тела са категорични като силует и пропорция и тази чистота на подхода ги превръща в силует подобен на тотем – но тотем на какво? – на човешка или музикална същност?

С тази изложба Тодор Тодоров за пореден път показва едно непрестанно движение и израстване в традиционния за него широк диапазон на творчески изяви.“


+++

София хартиен арт фест е част от Календара на културните събития на Столична община за 2021.
Проектът се реализира с любезното съдействие на Национален фонд „Култура“, JTI (Japan Tobacco International), JBBA ( Българо-японска бизнес асоциация), Такеда и Съюза на българските художници.