- | СБХ, Шипка 6, 1 C
Галерия (12)

Самостоятелна изложба

Изложбата на Момчил Мирчев ще представи нова линия от скулптури, които са със силуетно и силно знаково присъствие на изчистени композиции с философско тълкувание. Обемите си взаимодействат и взаимно се допълват, формите са с монументално излъчване, подчертават структурата и носят виталитет. По този начин те създават интересен и оригинален диалог със зрителя.

Момчил Мирчев прави впечатление със своя доказан стил на изразяване, но и с нов интересен тематичен замисъл и продължение на неговите творчески идеи и търсения. В синхрон с цялата изложба, творбите въплъщават усещане за добре подбрана тематична среда, която потапя зрителя в сюрреалност от образи и силуети на тотеми. Акцентът е върху символите, които изразяват скулптурните форми по един красноречив и убедителен начин, като показват изведените идеи, които са отправни точки в изложбата.

Момчил Мирчев / поглед към изложбата в зала 1C, СБХ, Шипка 6+++

Проф. Чавдар Попов за изложбата на Момчил Мирчев:

В поредната си самостоятелна изложба Момчил Мирчев е включил около двадесет свои творби, създадени през последните три години.

Без да бъдат обединени от конкретно мото или пък създадени по случай някакво определено събитие, пластиките на автора свидетелстват за убедително постигнато стилово единство, базирано на органичната връзка между избистрения пластичен мироглед (общият знаменател) и грижата за индивидуализацията на всяка една творба по отделно. Несъмнено произведенията представляват следващата крачка в развитието и задълбочаването на най-важните насоки и тенденции, характерни за скулптора.

Три основни цикъла или групи произведения – птици, органични форми (гори) и музика, казано най-общо, формират асоциативния кръг, около който се съсредоточава възприятието на зрителя. Независимо от различните посоки на тематичния спектър, като тяхна събирателна характеристика се очертава предпочитанието към една единствена фигура с преобладаващо кубистично и абстрактно геометризирано формоизграждане. Като правило пластиките са многосъставни (ажурни форми, сложни взаимодействия и преходи между вътрешни и външни пространства и т.н.), но заедно с това са и „знакови“, лаконично изградени, компактни. Съчетанието между вътрешната динамика на формата (осъществена нерядко на модулен принцип) и изчистения и категоричен силует придава на творбите подчертана сила на въздействие, не външно патетично, а сдържано и вътрешно съсредоточено.

Момчил Мирчев трактува и интерпретира  керамиката по различни начини. Глазури, подчертаващи спецификата на материала или пък други способи, уподобяващи го на метал, разнообразни фактури и оцветявания, полирани или матови повърхнини, създават впечатлението за високо професионално майсторство и същевременно за наслада и удоволствие от работата с тази чудесна пластическа материя.


+++За автора

Момчил Мирчев работи в сферата на скулптурата, в монументалната, както и в малката пластика, използвайки богатството от различни материали като бронз, камък, дърво, керамика, инокс и др.

Роден е през 1979 в София. Завършва Националната художествена академия (НХА), специалност „Скулптура“; доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства. От 2020 е ръководител  катедра „Керамика и Дизайн на порцелан и стъкло“, НХА, София. Скулптурни композиции и пластики на автора се намират в обществени паркове в София и страната. Авторът се изявява със самостоятелни и международни изложби и е активен участник в национални, симпозиуми и конкурси. Негови творби са притежание на частни колекции в България, Германия, Швеция, Англия, Франция, Испания, Гърция, Италия, Турция, Норвегия, САЩ.

Член на СБХ от 2007. Член на управителния съвет на СБХ. 


+++


Реализирани проекти и награди: 

2021   Първа награда в Национален конкурс на „Ротари България“, организиран от СБХ
2019   Монументална скулптурна композиция „Птици“, село Чавдар
2019   Скулптурен симпозиум в дърво, курортен комплекс Пампорово
2018   Барелеф на Антон Каблешков, София
2015   Бюст-паметник на проф. Боян Боянов, Сливен
2014   Международна лятна академия, скулптурен симпозиум НХА, Ахтопол
2013   Международен скулптурен симпозиум, село Ясна поляна
2013   Скулптурен симпозиум НХА, Крепост Цари Мали град, село Белчински бани
2012   Международен скулптурен симпозиум, гр. Баня Лука, Босна и Херцеговина
2005   Монументални скулптурни композиции намиращи се в Морската градина, Варна: „Диана“