Авторът има зад гърба си впечатляващо количество произведения: от рисунки и живописни платна, графика и фотографии, до скулптури на открито, в които личи обвързаността им със заобикалящата ги среда. Има участия в симпозиуми и конкурси за паметници и скулптура в екстериор.

повече за изложбата

тук