В настоящата изложба Бригите Хайнце показва рисунки и графики, в повечето от които присъстват фотографии като обекти, който тя заснема по време на свой предишен престой в София – по улиците и в музеите.

Бригите Хайнце има много самостоятелни изложби и участва в редица общи експозиции главно в южната част на Германия, но също така и в Бразилия, България, Франция, Испания, Италия и други страни.

повече за изложбата

тук