Образователната платформа ArtCRelief е двегодишен проект по програма „Ера­зъм+“ на Европейската комисия. Това е образователна програма за възраст 26 – 60 години, тоест за хора извън учебните заведения.

СБХ участва като партньор на естонската организация MittetulundusühingForwardspace, бенефициент на проекта. Другите участници са: от Гърция – UniversityofPatras (UPatras) и Balkan Institute of Entrepreneurship (Balkien); от Италия – Itinerari Paralleli (IP) и Impresa Sociale Società Cooperativa (Ulis); от Кипър –GrantXpert (GX).

Целта на ArtCRelief е изработването на обучителна онлайн платформа (включително на български език), насочена към хора на изкуството и професионалисти в управлението на културни проекти в новите условия на криза и онлайн представяне на тяхната продукция. С реализация на това начинание СБХ ще подпомогне пряко своите членове да развият дигиталната си култура, да научат как да реализи­рат изкуството си онлайн, какви бизнес практики да прилагат, да си сътрудничат с колеги, да обменят информация и т.н. Образователната платформа ще бъде представена на специално организирано събитие в СБХ.

Проектът трябва да приключи през пролетта на 2023.


Повече за проекта

тук