Киро Киров / от изложбата

14 октомври – 2 ноември 2020
ГХГ „Борис Георгиев“, Варна

Изложбата на варненския скулптор Киро Янев е юбилейна, по повод неговата 70-годишнина. Разгърната в ретроспективен план, тя представя богатството на неговото пълноценно градено във времето, жанрово многообразно творческо дело. Киро Янев е възпитаник на Художествената академия, където учи скулптура при авторитетния български монументалист проф. Димитър Даскалов. В юбилейната си изложба, съвместно с кавалетно изкуство – скулптура и рисунка, той показа и фототабла, онагледяващи активната му творческа дейност, свързана с осъществяването на отговорни поръчки в градската и архитектурна среда на морския град.

Камерната пластика на Киро Янев се откроява със стремеж към хармония и анатомична перфектност, основани на

убеждението за свише вдъхнат промисъл и импулс в земното съществуване.

Скулпторът конструира масивно земни, атлетично силни фигури и балансирано разгръща композициите в пространството.
Рисунката е друг любим за автора изобразителен вид, в който той спонтанно изразява възхищение от хармонията на женското тяло и вдъхновение от фантазни и абстрактни видения. Сякаш скулптира с широкия и уверен размах на сангин, пастел, до илюзорна стереометричност, изпълвайки големия формат на листа с волното движение или компактната стаеност на фигурата. Многобройни са създадените от Киро Янев творчески обекти, които осезателно и трайно бележат жизнената среда на Варна с идейно-естетически и нравствено-патриотични послания: Бюст-паметник на Яворов в Алеята на Възраждането в Морската градина, поредица бронзови паметни релефи, сред които се открояват орелефът на адмирал Вариклечков, барелефът на Борис Георгиев – фасаден акцент при входа на Градската художествена галерия, и още творчески реализации, които бяха показани на винилови фототабла.
На Киро Янев е поверявана и реставрацията на скулптурната декорация на редица стари стилни архитектурни съоръжения в града като ресторант „Севастопол“, Фонтана на сирените, Морското казино и пр. В културния живот на Варна скулпторът има принос и като председател над 15 години на Сдружението на варненските художници. Дейно включен в културно-обществения живот на своя град, той има заслуги и на педагогическото поприще – над 20 години преподава скулптура и изобразително изкуство в Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна. Широкоспектърна и обхватна, юбилейната, четвърта поред самостоятелна изложба на Киро Янев цялостно осветли неговото самобитно изкуство, което е органично включено в процесите на съвременното ни изобразително изкуство.

Смислови групи: