Галерия (10)

19 май – 14 юли 2021
СБХ – Шипка 6, зала 1А

куратори: Антон Стайков и Свобода Цекова
 

Обикновено една художествена изложба по дефиниция трябва да бъде мислена като подредба на артефакти в пространството на галерията или музея. Те могат да бъдат обединени по тема, време, авторство и други признаци, а основната цел на срещата им е свързана със задачата да се генерира своеобразен разказ.

Традиционно в българската практика, особено в случаите, когато говорим за музеен тип експозиции, уредниците, които след 1989 за по-шик свикнахме да назоваваме куратори, подхождат ретроспективно – подреждат визуалния материал хронологично и по теми. По този начин показваните творби генерират визуален наратив, който ни позволява да проследим развитието на творческите теми, почерка на конкретни автори. Но при всички случаи най-често в тези разкази уредниците разполагат творби, които имат високи естетически качества.


Това боравене с „най-доброто“ логично подменя образ на художника и предпоставя същностно изменение на неговото публично възприемане. Нещо повече – творчеството му се оказва изпълнено само с шедьоври, което не отговаря на действителността и по-важното – не позволява на публиката да разкрие реалния път, който авторът изминава, за да достигне до най-значимите си творби. Този, нека го наречем романтичен, подход на работа отдавна е дискредитиран и рядко намира употреба в световната изложбена практика. Не и у нас. В страната той все още продължава да е водещ и през годините е довел до същностно деформиране на представите ни за художественото наследство на десетки имена в българското изкуство.

Особено ярък пример в това отношение са художниците Борис и Славка Деневи, които през 2010 бяха представени от Весела Христова-Радоева с „най-доброто“ от тяхното художествено наследство. Двете изложби бяха съпътствани и от каталози, които и до днес свидетелстват за извършената подмяна, въпреки че сама авторката, тогава като един от изследователите на фонд „Борис и Славка Деневи“, стопанисван от Съюза на българските художници и управляван от фондация „Поддържане на изкуството в България“, познава добре цялото творческо, а и документално наследство на двамата художници. Подобна е ситуацията и с монографичното изследване на Ирина Михалчева върху Борис Денев, публикувано през далечната 1964, в което авторката поставя акцент единствено върху „шедьоврите“ на автора, и то във времето, когато изкуството най-често се дели на буржоазно и социалистическо.

Могат да се приведат още десетки подобни примери за селекция, при която изкуствоведът, в специфичната си роля на познавач, на своеобразен демиург на историята на изкуството, определя кои фрагменти от творчеството на един автор са значими и кои трябва да бъдат назовани „боклук“ – отхвърлени, непоказани, забравяйки, че често тъкмо „отпадъкът“ ни позволява да разкрием важните стойности в творчеството на един автор и да го ситуираме адекватно в големия разказ за художествения живот и явленията в него.

„Отвъд картините. За изкуството и живота на Борис и Славка Деневи“  / поглед в изложбата
В контекста на всичко това се явява една изложба, която през последните седмици предизвика, при това съвсем заслужено, вълна от емоционални коментари и реакции в медиите и социалните платформи. Става дума за изложбата „Отвъд картините. За изкуството и живота на Борис и Славка Деневи“, уредници на която са Антон Стайков и Свобода Цекова. Те стъпват върху досегашния натрупан опит, оттласкват се от традиционните модели и преди всичко отказват да подходят редукционистки към творческия и документален архив на бащата и дъщерята.

Резултатът е изложба, която без колебание бих определил като културно събитие като никое друго през последните години у нас,

и не без значение – в синхрон с добрите музейни практики в Европа, а и не само, от ХХI век.

Експозицията в зала 1А при СБХ на ул. „Шипка“ 6 идва след почти двегодишни изследователски усилия, а пред публиката се открива семпъл в замисъла си, но изключителен в реализацията си разказ. Самите автори на проекта, съпътстван и от печатно издание, побиращо в себе си основните пунктове от изложбения разказ, посочват, че изложбата е базирана на проучване на художественото наследство и семейния архив на Деневи, завещан през 1983 на СБХ от Славка Денева в последните месеци на живота ù. В експозицията са включени творби, фотографии, обекти и документи, собственост на СБХ, много от които непоказвани досега, и произведения от колекциите на множество галерии в страната. Очертани са развитието на стила на двамата художници, възгледите им за живота и изкуството, но е осигурен и подстъп за надникване и в неосветените зони на творческия процес, в интимния свят на приятелствата, стремежите, идеалите на двамата автори.

Още плакатът към експозицията, дело на Свобода Цекова и Филип Попов, подсказва, че става дума за нещо отлично отпреди реализираните прочити върху наследството на Борис и Славка Деневи. Ръчна товарна количка с натрупани върху нея документи, радиоапарат Minerva, купчина грамофонни плочи и два скулптурни портрета на героите в изложбения разказ маркират посоките, в които ще се разгърне експозицията.

Наративът е развит в изложбени гнезда, в които са фокусирани отделни теми, а стотици артефакти изпълват пространството. Естествената светлина, която нахлува през прозорците и която е употребена от уредниците на експозицията, като че ли се явява, за да подскаже на посетителите, че всичко в залата е своеобразно осветяване на едно столетие, заключено между раждането на бащата Борис и кончината на дъщерята Славка. Двама художници, чиито имена, макар да познаваме добре, учудващо, въпреки досегашните проучвания и организирани изложби, не познаваме в тяхната същност.

Отвъд големите им творчески постижения, отвъд клишетата за репресии и недоимък, за високите естетически стойности. И не че всичко това не присъства, тъкмо напротив – то е изявено ненатрапчиво и фино като част от големия разказ за семейство Деневи и куп други епизоди от него за театъра, вещите, експериментите, странстванията, перспективата, преводите, музиката, полетите, бързите скици и неугледните творчески опити.

За непрофесионалиста изложбата няма как да не се превърне в емоционално изживяване,
а за вещото око – в своеобразна провокация за размисъл относно мястото на Борис и Славка Деневи в историята на българското изкуство и преди всичко за разкриване и оразличаване на техния творчески метод и въобще – отношението им към нагледа и овеществяването му в границите на творбата.

А експонираните в пространството документи – писма, фотографии, книги, на пръв поглед незначителни предмети от бита на художниците, се обособяват не в самоцелно изпълване на изложбата с артефакти, а в улики, доказателствен материал за всичко това.

„Отвъд картините. За изкуството и живота на Борис и Славка Деневи“ не налага начини на гледане, още повече на мислене за творчеството и житейския път на семейство Деневи, а предоставя възможност за жива среща с тях и завещанието им. Изправя ни очи в очи със собствената ни изгубена, похабена, разтворена в невежеството ни възможност да бъдем честни. Ето защо изложбата „Отвъд картините. За изкуството и живота на Борис и Славка Деневи“, струва ми се, е преди всичко за нас самите, човеците от днешния ден. Поломени в бързеите на делниците си, затънали в притворства разни и лъжи,

тя ни дава подход да се завърнем към големите стойности в битието.

Защото светът на Борис и Славка Деневи като че ли не се отличава по нищо от нашия. Отличава го само едно – смисълът, с който са го изпълнили бащата и неговата дъщеря. Смисълът, който само ние можем да придадем на собственото си съществуване. Отвъд всякакви политически доктрини, отвъд злободневните картини на делника.
 
 
Пламен В. Петров
Текстът е публикуван във в. „Капитал“ и capital.bg

+++

Проектът е на фондация „Поддържане на изкуството в България“ и е осъществен с финансовата подкрепа на СБХ и Столична програма „Култура“.Някои отзиви за изложбата в медиите и социалните мрежи

Зорница Христова
преводач, издател, журналист (за Тоест.бг)
„Отвъд картините“ е необикновена не само с изложените творби, а като разказ, като читателско преживяване. Зад нея много силно се усеща задочното общуване с двамата ѝ герои – професионално, но не само. Също като добрата литература, тя те кара да видиш героя като жив човек, който ти въздейства емоционално, влиза в зоната ти на комфорт и дръпва завесите, за да видиш света отвъд. Тази изложба е реабилитационен жест – не защото реабилитира Борис и Славка Деневи, а защото се опитва да възстанови справедливостта, честността пред лицето на художественото наследство, да върне надеждата, че доброто времето ще го отсее.


Георги Господинов

писател
Изложбата за Борис и Славка Деневи на Шипка 6! Вълнуваща работа, пълна с истории...


Мария Лaндова

художник и преподавател
Изложбата „Отвъд картините“ отвежда далеч отвъд представите ни за изложба. Тя е откровение. Едно интелигентно и нежно, човешко представяне на Борис и Славка Деневи. Те двамата заедно покриват плътно две епохи. Кураторите са успяли да намерят точните акценти в прочита на живота и изкуството им в исторически, естетически, и екзистенциален план. Правят го деликатно, без да натежават с присъствието си, без да пречат на зрителя в интимното общуване с двамата толкова фини и аристократични, и абсолютно европейски автори – антиподи на шаячната правда в родното изкуство. Те са отстоявали стоически – въпреки битовата мизерия и тоталната изолация – свободата да бъдат честни в изкуството си.


Ива Рудникова

журналист
„Отвъд картините“ на „Шипка“ 6, посветена на живота и творчеството на
Славка и Борис Деневи, е втората изложба, на която видях разплакани хора. Първата беше Frida Kahlo в Лондон.Кирил Златков

художник, дизайнер, типограф
За първи път виждам толкова добре подредена изложба в българска галерия. Има и чудесна книга/каталог. Кураторската работа е на изключително високо ниво. Осмислянето на пространството не е самоцелно, в подбраните неща има история, разказ, истинско познаване и разбиране на материята и, разбира се, висок вкус. Отделно от историята на изложбата, живота на художниците и историческия контекст на изкуството им, още от момента, в който излязох от галерията, си мисля, че творчеството на Славка Денева е много подценявано, недооценено и непознато. Много бих искал да имам повече възможности да общувам с картините ѝ. Свалям шапка за усилията и талантите на Свобода Цекова и Антон Стайков.


Тамара Вълчева

журналист
... Една изложба-събитие, която не трябва да се изпуска и която ще развълнува дори и тези, които не познават толкова добре българското изобразително изкуство. „Отвъд картините“ е разказ за живота и творчеството на Борис и Славка Деневи, създаден с внимание и уважение, което личи от всеки ъгъл на залата. През 1983 г., в последните месеци от живота си, Славка Денева завещава семейния архив на Съюза на българските художници, а почти 30 години по-късно кураторите го обличат в думи и смисъл. Богата не само с творби и текстове, а и с много снимки и документални материали, изложбата ще ви преведе през години на война, трудности и търсене на „чистото изкуство“.


Косьо Минчев

художник
Изключително важна изложба.


Весела Ножарова

изкуствовед, куратор
Без съмнение, „Отвъд картините. За изкуството и живота на Борис и Славка Деневи“ в салона на „Шипка“ 6 на СБХ е една от най-силните изложби, правени за наследството на български художници въобще. Стъпвайки на архива, останал в насипно състояние в къщата на семейството, е разгърнат вълнуващ разказ за живота на баща и дъщеря, преминали през изпитанията, които времето и хората им поднасят. Как успяваш да запазиш себе си, да не направиш компромис с изкуството си и на каква цена? Изложбата е създадена от Антон Стайков и Свобода Цекова, които не са изкуствоведи, но са намерили перфектния баланс между историографския и художествения прочит. Подходът им не е линеарен и слава богу, на входа не ни посреща биографична справка в редичка, но е подход отварящ една по една вратите към различни биографични и тематични ниши, а разказът в тях се лее увлекателно в образи и кратки текстове, с артистизъм, фантазия и точно намерени акценти. Това е задължителна изложба и за кураторите (уредници) в държавните художествени галерии в България. Дори мисля, че авторите й трябва да я превърнат в образователен наръчник, с който да започнат да правят обучения.


Зелма Алмалех

журналист
Забележителна изложба! Събитие на годината!


Марио Николов

художник
Великолепна изложба. Адмирации за невероятната и огромна изследователска работа на кураторите.


Майя Праматарова

режисьор, драматург
... Вълнуващо пътешествие във времето и изкуството, обхванало цял век.


Мариета Ценова

арт директор, куратор, дизайнер
Голям подарък за обществото ни. Дълго ще се помни.


Велина Мавродинова

художник, дизайнер
„Отвъд картините“ е явление и показване на кураторско отношение и дълбочина.


Петър Станимиров

художник
Най-естетски подредената изложба, която съм разглеждал през последните пет години. От каталога, до последната витринка. Великолепно!


Анна Николова

писател
Най-интригуващото в изложбата е съвсем новият, различен подход – видения отвъд картините, през АРХИВА! Този подход превръща експозицията в СВРЪХБИТИЕ! Изкуството, видяно през живота, през биографията на две големи личности, показана в изключителни документални НАХОДКИ и великолепно намерени естетски детайли в интериора. Културно събитие на тази страшна и паметна година, в която духовете на любимите мъртви помагат на живите да оцелеят духовно.


Чавдар Попов

изкуствовед (за въпреки.com)
Нима става дума просто за разказ, за някаква хроника на събития, факти и документи, на които живописните и рисунъчните изображения служат единствено като фон? При по-внимателно вглеждане и прочит установяваме, че това, разбира се, далеч не е така. Замисълът на създателите на изложбата е по-сложен и по-дълбок – те са се опитали и успешно са реализирали идеята да създадат една особена драматургия на пространството, „синкопирано“ на отделни тематични ядра и хронологични сегменти, чрез които житейските съдби и художественото творчество на бащата и на дъщерята, сплетени по неповторим начин, се разгръщат пред зрителя в нещо подобно на полифонично „стереозвучене“, при което отделните гласове не само не губят своята индивидуалност, но се открояват още по-ярко и по-запомнящо се в контекста на обществения и на художествения живот в България през ХХ век.


Емил Георгиев

журналист (за вестник Сега)
„Отвъд картините“ е необикновена изложба – не само за гледане, но и за дълго четене и размисъл.


Александра Гюзелева

журналист в БНТ
Прекрасна и вълнуваща изложба!
Смислови групи: